kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Normisjon har ansatt Kjetil Vestel Haga (50) som ny generalsekretær etter Anne Birgitta Langmoen Kvelland. Han er nå rektor ved Bibelskolen i Grimstad.
Les mer
På grunn av korona-utsatt landsmøte kan ikkje Det Norske Baptistsamfunn velja ny generalsekretær enno. Derfor har dei tilsett kandidaten mellombels.
Les mer
Studiar som kan føra til jobb i kyrkja har ein auke på nesten 30 prosent i år samanlikna med i fjor, men kyrkja treng endå fleire då mange går av med pensjon dei neste ti åra.
Les mer
Biskopen i Møre, Ingeborg Midttømme, er valt inn i styret for Stefanusalliansen for ein periode på 3 år.
Les mer
Knut Are Hole er gjenvalgt som styreleder for Knif AS.
Les mer
Oase skulle ha markert 40-årsjubileum for storrstevnet sitt denne sommeren, men må satse alternativt på grunn av koronakrisen.
Les mer
Kjell Erik Ullmann Øie frå Kirkens Bymisjon er valt til ny leiar i samarbeidsforumet til frivilligheita.
Les mer
Sommardrifta ved mange kristne internatskular fell heilt eller delvis bort i år. Skulane kan tapa fleire millionar kroner i inntekter.
Les mer
Amund Langøy går inn i rolla som prorektor for utdanning ved NLA Høgskolen, som nyleg fekk avslag på søknaden sin om å få tilby full presteutdanning.
Les mer
Haakon Kessel er tilsett som ny leiar for det globale arbeidet til Det norske misjonsselskap. Han tiltrer stillinga 1. januar 2021.
Les mer
Marianne Haugerud (48) er tilsett som ny leiar for kommunikasjons- og marknadsavdelinga i Stefanusalliansen.
Les mer
Stiftelsen Areopagos er på jakt etter ny leder som kan synliggjøre organisasjonen godt.
Les mer
På 75-årsdagen for frigjeringa av Noreg frå tysk okkupasjon slepp tre NLA-lærarar ei fersk bok om fred.
Les mer
Måndag 30. mars gjorde festivalkomitéen for Liv & Vekst sumarfestival i Stavern vedtak om å avlysa årets arrangement grunna koronapandemien.
Les mer
Synodestyret i Den Evangelisk Lutherske Frikyrkja gjorde 28. mars vedtak om å avlysa sumarstemnet Visjon 2020 i Stavern grunna koronapandemien.
Les mer
Anne Birgitta Langmoen Kvelland går av som generalsekretær i Normisjon ved neste årsskifte.
Les mer
Landsstyret i Kristen Muslimmisjon har tilsett Øyvind Hope (49) som dagleg leiar frå 1. mai 2020.
Les mer
NLA Høgskolens nye rektor har en omfattende og bred faglig bakgrunn, blant annet som forsker i Forsvaret og som professor fra høgskole- og universitetssektoren.
Les mer
Eva Frydenborg er tilsett som ny leiar av internasjonal avdeling i Stefanusalliansen etter Kai Tore Bakke.
Les mer
Maritastiftelsens grunnlegger og generalsekretær døde onsdag 4. mars etter lengre tids kreftsykdom.
Les mer
Kjell Einar Granholt tiltrådte ved månedsskiftet som ny daglig leder for Ung baptist.
Les mer
Runar Byberg har tiltrådt som generalsekretær i Misjon Uten Grenser.
Les mer
Ole Thomas Talset (31) blir ny stevnekoordinator for SommerOase etter Johan Edvard Grimstad.
Les mer
Olav Fykse Tveit kjenner som ny preses for Den norske kyrkja eit ansvar for å vere representativ for heile kyrkja, men også å vere profilert og synleg i samfunnsdebatten.
Les merPowered by Cornerstone