kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Alt av nåde

 

«På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre.» Lukas 17,10.

Jesus beskriver overfor disiplene datidens tjenesteforhold mellom en bonde og hans tjenere. De måtte ofte gjøre alt arbeid både ute og inne. De hadde ikke krav på lønn, for var sin herres eiendom. Hans privilegium var å være tjener, og det uten muligheter til å opparbeide seg noen rettigheter eller det vi kaller arbeids – og lønnsavtale. De var unyttige tjenere, eller som det før het: Uverdige tjenere. En Kristi tjener må heller ikke tenke at man har krav på belønning eller takk fra Herren. Jeg gjør bare min plikt og rett som Herrens tjener. For alt er av nåde. Gud er ingen slavedriver, men han er Herre, og har gitt oss oppdraget.

Å tjene Gud er ikke noe vi gjør for å oppnå noe. Vi er tjenere for Gud. Tro er å eie en dyp visshet om å være uverdige tjenere, som ikke er opptatt av fortjeneste og lønn, men som bare gjør det vi er skyldige å gjøre. Vi er uverdige, men Jesus er verd vår tro og vår uforbeholdne tjeneste.Powered by Cornerstone