kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Få rike onkler, mange partnere på grasrota

Gudvangen, Stein
Publisert 02.07.2020
Da tankesmien Skaperkraft ble startet, trodde Hermund Haaland det skulle ta et år å få 1.000 støttepartnere. Det tok nesten ti. Men det siste året har veksten vært formidabel

– Kona sier jeg er en ekstrem optimist, og det er komisk at jeg trodde det skulle ta bare et år, sier en selvironisk Haaland på oppløpssiden fram mot tenketankens 10-årsdag.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Ikke desto mindre er det han som får mye av æren for den store veksten Skaperkraft har hatt den senere tid, en type vekst som gjør tankesmien til en tydelig grasrotaktør.

– Enorm innsats

– Historien om Skaperkraft handler blant annet om Hermund Haalands enorme innsats for å bygge dette stein på stein gjennom alle årene siden 2011. Han har jobbet utrolig hardt. Det er veldig imponerende, sier Filip Rygg som er daglig leder i stiftelsen Skaperkraft.

Få rike onkler, mange partnere på grasrotaØKER: – Det har vært ekstra stor vekst det siste året, sier daglig leder Filip Rygg i Skaperkraft og tilskriver mye av veksten innsatsen fra utviklingsleder Hermund Haaland. Foto: Stein Gudvangen, KPK.

– Hermund er en samfunns- og institusjonsbygger av rang med en unik evne til å skape begeistring. Han preker og holder foredrag og har samlinger for gründere og studenter. Han snakker med folk som får et sterkt forhold til ham. Han er uvurderlig for oss, sier Rygg til Kristelig Pressekontor.

Han sier Skaperkraft har mange ambisjoner for de kommende årene og at han er takknemlig for tankesmiens jevne vekst, selv om den lenge har vært langsom.

– Men det har vært ekstra stor vekst det siste året, sier Rygg og sender et vink til potensielle partnere om å bli med.

1.000 støttepartnere

Om under et år kan den kristne tenketanken markere sitt 10-årsjubileum. 27. april neste år er selve fødselsdagen.

– Da er det vel hyggelig å ha kommet seg opp på et firesifret antall støttepartnere?

– Ja, det det er det. Og det har særlig økt det siste året, sier Haaland som er tankesmiens utviklingsleder. Han legger vekt på at det nettopp heter støttepartnere og ikke givere.

– Det signaliserer at vi bygger noe sammen, sier han.

I snitt gir hver partner 200 kroner i måneden. Med 1.000 partnere gir dette nesten to og en halv million kroner i inntekter.

I januar 2019 hadde Skaperkraft 690 registrerte støttepartnere. Halvannet år senere har det akkurat bikket over 1.000. På bare et par måneder – midt i koronatiden – er det kommet til nesten 100 nye partnere.

Sine selgerevner mener Haaland han kan takke salgsavdelingen i avisen Dagen for.

– De trente meg opp gjennom flere år. På den måten ble jeg kjent med kristen-Norge i all sin prakt. Jeg visste etter hvert hvordan man skulle snakke både med blåskjorter i trosbevegelsen og de med rutete skjorter i Misjonssambandet, sier han.

Få rike onkler

– Hvem er de tusen?

– Det er folk fra hele bredden av kristen-Norge, men flest med lavkirkelig bakgrunn. Vi skulle gjerne hatt en enda større bredde av folk med ulik kirke- og yrkestilhørighet. Biskop Odd Bondevik sa i sin tid at vi måtte sikte oss inn på midtsjiktet i norsk kristenliv, og vi har prøvd å styre etter det. Vi har også prøvd å få med Den norske kirke, men det har vist seg vanskelig. De er så budsjettstyrt. Og det er lettest å plukke epler fra de nederste grenene, sier Haaland som forklarer at en typisk lavthengende frukt er en frikirkemenighet som gir 10.000 kroner i årlig støtte. Det er gode penger for en liten tenketank.

– Vi har i dag 55 menigheter og organisasjoner som støtter oss med ulike beløp, opplyser Haaland.

– Hva med rike onkler?

– Vi har noen få, men de gir til sammen under 50.000 kroner i året. Jeg tror dette speiler to ting. Det ene er at de ikke har noe insentiv til å bidra, det andre er at det er for få kristne kapitalister. Dessuten tror jeg rike kristne har dårlig samvittighet. De gir heller til sultne barn i Afrika enn til en norsk kristen tankesmie.

– Er folkefunding kanskje mindre sårbart siden det da ikke merkes så godt om en støttepartner forsvinner?

– Ja, folkefunding er å foretrekke framfor rike onkler. Det gir tross alt et mer solid byggverk. Vi kan gjerne bygge dette opp videre og få 4.000 enkeltpersoner som støttepartnere.

Lave inntekter

Filip Rygg ser visjonært for seg en tenketank som i framtida skal være ekspert på det offentlige ordskiftet på flere områder enn nå.

– Vi trenger flere og større partnere, og vi trenger å få fram flere unge ledere som blant annet henvender seg til menigheter slik at vi kan bygge et miljø rundt Skaperkraft, sier han.

Rygg forteller at kolleger i andre tankesmier knapt tror det de hører når han forteller hvor mange støttepartnere Skaperkraft har på grasrota.

– Vi har inntekter på 3-4 millioner kroner i året, mens de store tankesmiene har 15 millioner eller mer. Med flere tenkere har de mer kraft enn oss til å arrangere møter og skrive bøker. Jeg liker likevel å tro at det har en vanvittig verdi at vi bygger langsomt. Da blir vi nødt til å tenke kreativt og være trofaste over tid, sier Rygg.

Han mener mye kan oppnås i kristen-Norge gjennom et slikt tålmodig og langsiktig arbeid.

– Vi undervurderer hva vi kan få til på denne måten. Vi trenger tiårsperspektivet, men også et 100-årsperpsektiv for at det vi jobber med skal ha virkning over lang tid.

Smått er godt

­Hvis tankesmienes suksess måles i antall publiseringer eller opptredener i mediene, er Civita den store vinneren i Norge. Dette viser en oversikt Klassekampen publiserte for to år siden.

Men grafene i avisen, som er basert på Retrievers medieovervåkning, viser også at små tenketanker gjør det godt, ihvertfall med tanke på sine økonomiske muskler.

– Ut fra sine budsjetter er det Skaperkraft og Minotenk som gjør det best, og jeg tror omverdenen i noen grad oppfatter at vi setter agenda, selv om vi ikke er faste gjester i Dagsnytt 18, sier en stadig like optimistisk Hermund Haaland. KPK

 

FAKTA

Tankesmien Skaperkraft

  • Skaperkraft er en norsk kristen tankesmie som har som formål å «stimulere til refleksjon, bidra til debatt og engasjere til aktiv samfunnsbygging.»
  • Den ble stiftet 27. april, 2011, etter et initiativ våren 2010 av Espen Ottosen, Filip Rygg, Robert Erlandsen og Aud Kvalbein, med en gruppe på 70 personer bak seg. 
  • Skaperkraft vektlegger individets egenverdi og samfunnets fellesansvar for utvikling av et bærekraftig og inkluderende fellesskap, inspirert av bibelske grunnverdier og klassisk kristen tenkning, blant annet uttrykt i Lausanne-bevegelsens Cape Town-erklæring.
  • Tankesmien publiserer artikler og bøker og arrangerer seminarer og debattmøter rundt temaer som tro og samfunn, økonomi og næringsliv, forvaltning og solidaritet, helse og livskvalitet, etikk og ressursfordeling med mer.
  • Finansieringen av virksomheten skjer i hovedsak gjennom bidrag fra enkeltpersoner, men også fra menigheter, organisasjoner og enkelte bedrifter.

 

 

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone