kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Har tilsett generalsekretærkandidat mellombels

Ruud, Ingunn Marie
Publisert 01.07.2020
På grunn av korona-utsatt landsmøte kan ikkje Det Norske Baptistsamfunn velja ny generalsekretær enno. Derfor har dei tilsett kandidaten mellombels.

Det Norske Baptistsamfunn skulle eigentleg hatt landsmøte 5.-7. juni og allereie i byrjinga av februar var Bjørn Bjørnø innstilt som einaste kandidat til generalsekretærstillinga. Men sidan korona-pandemien førte til flytting av landsmøtet, gjeld det òg val av generalsekretær då det er landsmøtet som vel denne. Det utsette landsmøtet finn stad 30. oktober – 1. november.

No melder Baptistsamfunnet på nettsidene sine at dei har valt å tilsetja generalsekretærkandidat Bjørnø i ei engasjementsstilling frå august til oktober. Han vil ifølgje dei bruka tida fram til landsmøtet til å bli betre kjent med baptistane.

– Vi trur det vil vera ein god måte å komma inn i kyrkjesamfunnet han etterkvart skal leia. Bjørn Bjørnø vil besøka ei rekke av forsamlingane våre og også møta regionale fellesskap i perioden fram til landsmøtet. Det betyr at mange vil bli kjent med han som forkynnar og leiar, skriv kommunikasjonsleiar Roger Dahl på baptist.no.

Bjørnø vil slik òg få ein overlapp med Terje Aadne, som held fram som generalsekretær fram til landsmøtet. KPK

LAST NED NOTISA PÅ NYNORSK OG BOKMÅL HERPowered by Cornerstone