kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

– Takknemlig for at kjønn ikke var tema

Ruud, Ingunn Marie
Publisert 26.06.2020
Kaja Burhol Austad (27) ble nylig første kvinne til å bli ordinert som prest i Flekkefjord kirke. Samtidig har nyordinerte prester i England for første gang et kvinnelig flertall.

Søndag 21. juni ble Kaja Burhol Austad ordinert av biskop Stein Reinertsen i Flekkefjord kirke. Dermed ble hun den aller første kvinnelige presten til å bli ordinert i Flekkefjord.

– Jeg kjenner meg aller mest takknemlig for at tidene har forandret seg og at kjønn ikke var et tema da jeg skulle bli ordinert, sier Burhol Austad til Kristelig Pressekontor (KPK).

Hun forteller at for 20 år siden måtte en kvinnelig prest fra Flekkefjord dra til Moi i Stavanger bispedømme for å bli ordinert da den daværende biskopen i Agder ikke ville ordinere kvinner.

 – Det var flott å kunne bli ordinert på stedet jeg vokste opp, sier den nyordinerte presten som nå skal jobbe i Tyristrand og Hole menighet i Ringerike kommune.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Over halvparten i England

I følge nylig publiserte tall utgjorde kvinner 51% av førsteordinasjonen av 570 prester (deacon) i Den engelske kirke i fjor. Det er første gang kvinner utgjør flertallet av de nylig ordinerte i Den engelske kirke, skriver nettstedet Christian Today.

Den engelske kirke opererer med det såkalte treleddede embete (deacon – priest - bishop) der ordinasjon til deacon er første steg til å bli prest, ulikt diakoner i Norge som har en egen likestilt tjeneste.

Den nye statistikken viser også at kvinner utgjorde rundt en tredjedel (32%) av Den engelske kirkes aktive presteskap i 2019, og innehar et økende antall seniorstillinger, som biskoper, erkediakoner og katedraldekaner, med en økning fra en kvart i 2018 til 27 % i fjor.

– De siste årene har det vært et økende mangfold blant våre geistlige, men vi vil ikke være tilfredse før de som er i offentlig tjeneste virkelig gjenspeiler hele kirken og samfunnene de tjener, sier direktøren for Ministry of the Church of England, biskop Chris Goldsmith.

Biskopen av Derby, Libby Lane, som var den første kvinnelige biskopen i Den engelske kirke, takker Gud for at kvinner nå har et tydelig og synlig nærvær blant presteskapet i kirken.

– Imidlertid er det fremdeles andre underrepresenterte grupper hvis kall til ordinasjon blir savnet. Jeg ber om at det vi har lært ved å oppmuntre kvinner kan utgjøre en forskjell for de som ennå ikke er anerkjent, så presteskapet i Den engelske kirke på alle nivåer bedre reflekterer det strålende mangfoldet i landet vårt, sier hun.

Over en tredjedel i Norge

Burhol Austad er positivt overrasket over at kirken i England, som først fikk en kvinnelig biskop i 2015, 22 år etter Den norske kirke i 1993, nå har overvekt av kvinner blant de ordinerte.

– Jeg tenker at det går rett vei både der og her i Norge. På teologistudiet på MF var det også god kjønnsfordeling blant prestestudentene, sier hun.

– Takknemlig for at kjønn ikke var temaKOMMER IKKE AV SEG SELV: Leder av Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, er glad for at 40 prosent av de som ble ansatt som prester i Dnk i 2019 var kvinner, men minner om at likestillingen ikke kommer av seg selv og må jobbes for. FOTO: KirkerådetFOTO: Kirkerådet

Den norske kirke har ikke en samlet statistikk over ordinasjoner, men leder for Kirkerådet Kristin Gunleiksrud Raaum forteller at 36 prosent av prestene i Dnk er kvinner.

– Likestilling i kirken kommer ikke av seg selv, den er det mange som har måttet jobbe for. I 2019 var 40 % av de som ble tilsatt i presteskapet kvinner, det er jeg glad for. Jeg er opptatt av at de rette personene finner veien frem til jobb i Den norske kirke, og da må ikke forhold som kjønn eller seksuell identitet brukes til å stenge noen ute, skriver hun i en e-post til KPK.

Blir møtt forskjellig

Nyordinerte Burhol Austad har ikke opplevd at kjønn har vært et stort tema, hverken på studiene eller som sommervikarprest flere år i Molde.

– Men jeg merker fortsatt at mange har en forventning om at en prest er en mann på 50 pluss. Jeg håper folk på sikt kan få et mer mangfoldig bilde av hva en prest kan være, både når det gjelder kjønn og alder, sier hun.

– Takknemlig for at kjønn ikke var temaMERKER FORSKJELL: Ekteparet Jacob Breda Antonsen og Kaja Burhol Austad opplever at de som prester blir møtt med ulike forventninger og kommentarer. FOTO: Kirsti Rom

Burhol Austad er gift med Jacob Breda Antonsen som også er prest og ble ordinert i fjor. De har glede av hverandres erfaringer men opplever å bli møtt veldig forskjellig som prester.

– Det er tydelig at folk fortsatt forventer å se en mann. Jacob får aldri kommentarer hverken på utseende eller kjønn, mens jeg får det i mye større grad. Det er jo interessant å se hvor stor forskjell det er. KPK

 

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone