kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Sentrum i evangeliet

Publisert 31.07.2020

 

«Med hjertet tror vi så vi blir rettferdige, med munnen bekjenner vi så vi blir frelst.» (Rom. 10,10). Folkemeningene om Jesus var og er mange. Millioner har vitnet om ham som sin Herre og Frelser, og andre har rast mot ham og fornektet hans navn.

Før han skulle lide og dø, stilte Jesus sine venner noen spørsmål. Hvem sier folk at Menneskesønnen er? Det visste disiplene, og de kjente folkemeningen. Mennesker har til alle tider dannet sitt eget gudsbilde og religiøse tankeverden. Noen elsker å diskutere religiøse spørsmål, og har klare og sterke meninger. Heller det enn å ta et personlig standpunkt. Gud holdes på avstand. Meningene er fremdeles like mange.

Men til tross for ulike oppfatninger, så finnes det bar ett eviggyldig svar på Jesu spørsmål. «Hvem sier dere at jeg er?» De var ikke i tvil. De var trygge på hva de skulle svare. De hadde sett ham, møtt ham, og opplevd Ham som Frelseren. Peter står fram som talsmann.

«Du er Messias, den levende Guds Sønn!» Det er troens kjernepunkt og sentrum i evangeliet.Powered by Cornerstone