kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Et personlig valg

Publisert 06.07.2020

 

Diskusjonen gikk høyt i kristendomstimen. «Gud finnes ikke», sa en ganske bestemt. «Jo, det må være en Gud», hevdet en annen. «Det må være en som står bak alt det skapte, og det livet vi er en del av». Slik fortsatte diskusjonen, noen var for og noen var imot.

«Jeg tror på Gud», sa ei jente ut i timen. «Det er mye jeg ikke skjønner og forstår, men det er mye som er blitt annerledes etter at jeg ble en kristen».

Diskusjonen tok en ny vending. Gud var ikke lenger bare et diskusjonstema. Ordene til jenta hadde gjort Gud til noe personlig, noe man burde ta stilling til.

Tro er et nøkkelord. Det er alltid et spørsmål om hvordan vi stiller oss til Jesus som verdens frelser, og som Ånden må forklare og levendegjøre for oss. Tro er noe helt personlig som ingen andre kan velge eller avgjøre for oss. Ingen kan komme til tro på Jesus uten at Den Hellige Ånd kommer oss til hjelp. Det er på den måten vi kan tro på Jesus og lære evangeliet å kjenne.Powered by Cornerstone