kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Muslimmisjonen skifter navn

Ruud, Ingunn Marie
Publisert 18.06.2020
Misjonsorganisasjonen Kristen Muslimmisjon skifter navn til Lys over Land. – Oppdraget med å nå muslimene med evangeliet er det samme, sier informasjonsleder Eivind Flå.

Den Norske Muhammedanermisjon (NMM) ble dannet i 1940 for å virkeliggjøre kallet Otto Torvik hadde fått til å nå muslimene med evangeliet. I 2001 ble NMM til KMM (Kristen Muslimmisjon) og nå har organisasjonen igjen skiftet navn til Lys over Land.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Det nye navnebyttet har vært diskutert helt siden 2012. Saken har vært tatt opp på flere årsmøter og i august 2019 ble navnebyttet vedtatt med stort flertall på generalforsamlingen på Fosnavåg. Landsstyret fikk da i oppdrag å effektuere navnebyttet i løpet av et år.

– Landsstyret valgte å gjøre navneendringen nå samtidig med at ny leder er kommet på plass. Men selv om navnet er endret er oppdraget det samme, sier forkynner og informasjonsleder i Lys over Land, Eivind Flå, til Kristelig Pressekontor.

Muslimmisjonen skifter navnLANG PROSESS: Forkynner og informasjonsleder Eivind Flå forteller at det har vært en lang prosess i flere årsmøter for å endre navnet på organisasjonen. FOTO: Privat

Ikke for å skjule

Flå er klar på at det nye navnet ikke har som hensikt å skjule hva og hvem organisasjonen jobber med.

– Vi har vært veldig opptatt av at mottoet «Med evangeliet til muslimene» også er med og brukes som en undertittel til navnet, sier han.

Også daglig leder Øyvind Hope påpeker dette.

– Vi skjuler ikke at vårt mål er å forkynne budskapet om verdens lys, Jesus. Det nye navnet kommuniserer bedre på en positiv måte det vi ønsker å oppnå. Vi ønsker å spre lys og håp både i Norge, Senegal og India, sier han.

Muslimmisjonen skifter navnKOMMUNISERER BEDRE: Daglig leder Øyvind Hope mener navnet Lys over Land kommuniserer på en positiv måte hva organisasjonen ønsker å oppnå. FOTO: Stein Gudvangen, KPK

Også logoen, som ligner den gamle logoen, har undertittelen med under navnet.

Det er ulike grunner til at organisasjonen går bort fra Kristen Muslimmisjon ifølge informasjonslederen.

– Det har vært ulike argumenter. Noen mener det gamle navnet kunne virke provoserende og flere opplevde at andre la noe annet i navnet enn det organisasjonen la i det. Noen mente det var utydelig med både kristen og muslim i navnet, mens andre mente det var for overtydelig, sier han.

Lys over Land har i mange år vært tittelen på muslimmisjonens magasin. Derfor er det et kjent navn for organisasjonens støttespillere.

Mer i Norge

I misjonsarbeidet i utlandet har Lys over Land sin hovedsatsing i India og Senegal. Her vil de fortsette å bruke de engelske og franske versjonene av organisasjonens navn: Norwegian Christian Mission og Mission Evangelique Norvegienne.

Både daglig leder og informasjonsleder trekker fram at Lys over Land ønsker å øke sitt arbeid i Norge.

– Vi ønsker å styrke kontakten med innvandrere og forkynne evangeliet for muslimer også her, sier Flå.

Hope forteller at Lys over Land ønsker å komme i kontakt med foreninger og forsamlinger i Norge.

– Vi har en del ekspertise på samtaler og møter med muslimer. Vi kan bidra i prosjekter for å hjelpe andre å kommunisere med og nå mennesker som har en annen kulturell bakgrunn. Vi ønsker å inspirere til og bidra med det vi tradisjonelt er gode på, nemlig forkynnelse, sier han og påpeker at dette også gjelder overfor kristne som kommer fra muslimske land.

Vil nå flere unge

Lys over Land satser nå på større tilstedeværelse på nett og har blant annet opprettet en ny Facebook-side. Et av målene er å engasjere flere unge i sitt arbeid.

– Vi vet at mange unge med fremmedkulturell bakgrunn sliter i spranget mellom foreldrenes kultur og den norske hverdagen. Hvis vi jobber med norske ungdommer i forsamlingene tror jeg vi kan nå veldig langt til ungdommer med en annen kultur, sier Hope.

Han forteller at han kjenner en del unge norske muslimer som har gått på kristne aktiviteter i oppveksten.

– Mange muslimske foreldre i bygde-Norge vil heller sende ungene sine til kristne miljø enn til bygdeungdomslag som er mer kjent for drikking. Her finnes det en åpning for tettere kontakt, sier Hope. KPK

 

Faktaboks:

Lys over Land

  • Norsk misjonsorganisasjon, med hovedfokus på å nå muslimene med evangeliet. 
  • Grunnlagt av misjonær Otto Torvik i 1940.
  • Het opprinnelig Den Norske Muhammedanermisjon
  • Skiftet i 2001 navn til Kristen muslimmisjon og i 2020 til Lys over Land.
  • Har arbeid i Senegal, India, Israel, Indonesia og i Norge.
  • Hjemmearbeidet blir drevet ved forkynnervirksomhet og foreninger organisert i fem kretser.

Kilde: Wikipedia og Lys over Land

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone