kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Halve inntekten borte for Ungdom i Oppdrag

Gudvangen, Stein
Publisert 16.06.2020
Fra høsten mister Ungdom i Oppdrag omkring halvparten av inntektene sine. Mottiltak er satt inn, men hvis viruseffekten fortsetter, kan det få alvorlige følger.

– Vi har god økonomi, men hvis dette vedvarer et år, er det ikke sikkert vi har det lenger, sier UIO-leder Andreas Nordli til Kristelig Pressekontor.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Tre måneder etter nedstengningen av Norge merker Ungdom i Oppdrag (UIO) at de først og fremst har en driftsbasert og ikke en giverbasert økonomi. Det vil si at UIO bare får 20 prosent av sine inntekter fra givere. Resten er inntekter fra skoledrift og annen virksomhet.

Derfor slår det ekstra hardt inn i UIOs økonomi at de må avlyse flere skoler til høsten.

66 prosent ned

UIO Norge tilbyr variert utdannelse i form av ulike bibelskoler. Disippeltreningsskole (DTS) og School of Frontier Missions er et par av de mest kjente.

– Av 250 elever totalt i Norge, som er snittet vi har ligget på de siste åra, tipper jeg at 30 prosent er norske, resten fra utlandet. Det tragiske er at viruset gjør at det ikke kommer noen fra land utenfor Norden fordi de ikke får søkt om visum, sier Nordli.

Midt i mars sluttet det helt å komme søknader fra utlandet, og selv om de fleste land skulle åpne opp utover sommeren, vil dette skje for sent med tanke på skolestart i september.

Utover våren tok det seg opp med norske søkere. Likevel må flere skoler avlyses til høsten. En av dem er disippeltreningsskolen (DTS) på hovedbasen Grimerud gård i Stange. Der har det vært DTS hver høst siden starten i 1975.

– Det blir rart med en høst uten DTS, medgir Nordli som tror det blir DTS i januar igjen.

Også på senteret i Skien blir DTSen avlyst, mens det planlegges for bibelskolestart på de fem andre sentrene UIO har, fra Troms til Agder. Men det ligger an til forholdsvis få elever noen av stedene, og han utelukker ikke at det kan komme flere avlysninger.

Han anslår at inntektene fra skoledriften vil gå ned med 66 prosent fra høsten av. Det vil si at omkring halvparten av de totale inntektene faller bort.

Noen UIO-skoler starter i januar, og Nordli håper i det lengste at det blir mulig å få utenlandske elever på disse. Skjer ikke det, blir krisen ekstra alvorlig for organisasjonen. En ny smittebølge med påfølgende nedstengning vil ramme hardt. 

Tiltak

UIO har for lengst satt inn mottiltak for dempe koronaeffekten. Utgifter kuttes overalt hvor det er mulig, men det er ikke mulig å kvitte seg med alle.

– Bibelskoleelevene våre betaler for eksempel for senga de sover i. Når senga står tom, mister vi denne inntekten. Du kan si at da forsvinner også utgiftene til skoledriften, men huset står her og trenger vedlikehold, en del av strømutgiftene løper som før, og det samme gjør rentene på lån vi har, forklarer han.

– En plage

Nordli leder Norges største misjonsorganisasjon, målt i antall langtidsmisjonærer. I vår har han hatt ekstra mye å tenke på.

– Korona er en plage, sier han og deler inn sin korona-oppsummering i tre, det personlige, det som angår organisasjonen og innvirkningen på samfunnet.

– For meg personlig har det vært ille fordi «alle» snakket om at de i denne tiden ikke har jobbet så mye, men fått mer tid til familien og til å reflektere. Jeg har opplevd det motsatte. Krisen har gjort terskelen til å ta et videomøte lavere, så det har vært arbeidskrevende.

Vanligvis har Nordli en temmelig normal døgn- og arbeidsrytme, men rett etter 12. mars ble det våkenetter og kveldsjobbing. Nå sover han greit igjen, men alle utfordringer er ikke løst.

– Situasjonen gnager jo på meg som leder, sier han og innrømmer at han tidvis er bekymret over at en så liten andel av virksomheten er basert på gaver.

– Må dere legge mer vekt på gaveinntektene?

– Vi har snakket om det. Vi har jevnlige innsamlingsaksjoner, men har ikke satt i gang noe ekstraordinært foreløpig.

Gaveinntektene er ifølge UIO-lederen på mellom 12 og 14 millioner kroner i året. Det tilsvarer 20 prosent av inntektene.

Rekrutterer

Ser man bort fra det økonomiske, er ikke organisasjonen i noen motbakke. UIO har nærmere 150 langtidsmisjonærer, og selv i virustiden har de fått nye utsendinger.

– I 2020 har vi rekruttert 22 nye langtidsmisjonærer. 19 av dem er norske. Noen få reiste ut rett før nedstengningen. Resten bare venter på å få dra. Flere av dem har meldt seg nå under koronakrisen. Det er veldig spesielt, synes jeg, og dette er det som gleder meg mest av alt vi gjør akkurat nå, sier Nordli.

Menneskeverdet først

Tross den økonomiske effekten er Nordli svært glad for regjeringens korona-strategi.

– 12. mars satte Norge helse foran økonomi, i alle fall i den første fasen, og det var å sette menneskeverdet først. Det sier noe veldig fint om verdiene i landet vårt, sier Andreas Nordli som erkjenner at det kanskje er lett for oljerike nordmenn å si dette siden vi som nasjon har penger nok til å tåle at mye stopper opp.

– Det er opplagt at korona-krisen har vært krevende for mange, særlig folk med lån og de som mister jobben. Noen har gjennomgått sykdom, smerte, bekymring og død. Men i stor grad har vi vært forskånet for dette, og jeg vil si Norge har gode politikere og ledere.

Nordli tror kulturarven ligger i bunnen når oppfordringen til smitteverndugnad har gitt slik gjenklang i landet.

– Dugnad er kanskje ikke en klar kristen verdi, men det er åpenbart at alle har bidratt og at Norge er et tillitssamfunn. Vi har tillit til hverandre og til myndighetene, og myndighetene har tillit til folket. Alt dette har vist seg i korona-tiden, mener UIO-lederen. KPK

 

 

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone