kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Søvn og hvile

Publisert 10.06.2020

 

Etter noen strevsomme år i et omfattende prestekall i Telemark, hadde presten og hans store familie flyttet til en by i Østfold. En dag satte presten, også kjent som salmedikteren Landstad, seg ned og begynte å skrive på en salmetekst: «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer».

            Søvn og hvile er viktig for helsa vår. Da åttetimersdagen ble satt på den politiske dagsorden rundt forrige århundreskifte, var resonnementet dette: Åtte timers arbeid, åtte timers fritid og åtte timers hvile. De av oss som har «et godt sovehjerte» skal være glad for det. Dårlig søvn eller lite søvn har sin pris. Men det finnes de som betrakter søvn som mer eller mindre bortkastet tid. Kroppen – og dermed skaperen av den - er av en annen oppfatning. Selv Jesus trengte søvn og hvile. Så heter det da også i en sang: «Om Frelseren sover i båten iblant, han er dog i båten om bord».Powered by Cornerstone