kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Forsinket splittelse får følger i Norge

Gudvangen, Stein
Publisert 02.06.2020
Verdens største metodistretning lå ved inngangen til året an til å bli delt i to separate kirkesamfunn – minst. Nå er splittelsen utsatt med over et år, men langt ifra avlyst.

Som i mange andre kirkesamfunn er det synet på homofilt samliv som gjør at liberale og konservative innenfor United Methodist Church (UMC) har funnet det best å gå hver sin vei. I tillegg kan det hende en gruppe i midten vil danne sitt eget kirkesamfunn.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

UMC er en verdensvid metodistisk sammenslutning med tyngdepunkt i USA. De nordiske metodistkirkene er tilsluttet denne grenen av metodismen. Planen var at UMC-delegater fra hele verden skulle møtes til en to uker lang generalkonferanse i USA denne måneden, men den er nå utsatt i over et år, melder Religion News Service (RNS).

UMC samler anslagsvis 14 millioner av verdens 80-100 millioner metodister, og delegater fra alle verdenshjørner skulle ha møttes til konferansen i Minneapolis midt i mai. Men konferansen, som holdes hvert fjerde år, måtte utsettes på grunn av koronakrisen. Planen nå er i stedet å få den avviklet i månedsskiftet august/september neste år.

Forsinker Norge

Utsettelsen får konsekvenser for en lignende prosess i Metodistkirken i Norge og forsinker behandlingen av en sak som mange allerede er trette av og gjerne skulle sett en endelig konklusjon på. Også i Norge har det vært årelange diskusjoner om vielse av likekjønnede par og ordinering av homofilt samlevende prester. Uenigheten går dypt og kan føre til splittelse eller avskaling også her.

Generalkonferansen er øverste organ i lærespørsmål, og den norske metodistkirken må vente på avgjørelsen der i 2021 før de kan finne sin egen vei videre.

Årskonferansen er øverste organ i Norge, og konferansen neste sommer vil etter planen finne sted før generalkonferansen i Minneapolis. Dermed kan det ikke fattes noe vedtak i Metodistkirken i Norge før tidligst sommeren 2022. Den ventetiden vil for noen falle lang.

– Ingen vei utenom

Etter den ekstraordinære generalkonferansen i februar i fjor ble det etablert en bredt sammensatt meglingsgruppe med 16 personer fra ulike deler av UMC, der blant andre biskopen for de nordiske metodistkirkene, danske Christian Alsted, var med.

– I gruppen har det vært svært ulike holdninger, men den har lagt fram et felles forslag som innebærer at det ikke er noen vei utenom en splittelse på verdensplan, sier menighetsrådsleder Jan Arild Holbek i Centralkirken i Oslo til Kristelig Pressekontor.

UMC kan deles inn i tradisjonalister, liberale og sentrister. Holbek hører til den siste gruppen og foreslo på fjorårets årskonferanse i Metodistkirken i Norge at kirkesamfunnet skulle akseptere to likestilte syn på homofilt samliv, slik Den norske kirke har gjort.

Holbek har 40 år bak seg som kirkejournalist i Vårt Land og har detaljert innsikt i homofilistriden i UMC og i norske metodistkretser. Han håper i det lengste at kirkesamfunnet han vokste opp i og har tilhørt hele livet, ikke skal bli splittet.

På årskonferansen i fjor støttet et stort flertall et omforent forslag om å nedsette et utvalg som skulle se på hva som må til for at Metodistkirken i Norge kan leve med «et fullt ut inkluderende syn på menneskelig seksualitet» og samtidig unngå splittelse.

To-tre kirker

UMC har et liberalt flertall, og det ligger an til at majoriteten av de nasjonale kirkene vil fortsette som en del av United Methodist Church under sammenslutningens nåværende navn og med åpenhet for både å vie homofile og å ordinere homofilt samlevende prester. Samtidig vil det bli dannet minst én ny metodistretning bestående av et nokså stort mindretall som ikke kan leve med to sidestilte syn i homofilispørsmålet. Oppdelingen skal følge et veikart for det Holbek kaller «et ordnet kirkelig skilsmisseoppgjør».

3. januar la en bredt sammensatt komite fram en plan som vil føre til at kirkesamfunnet deles i to, eller muligens i tre. Etter planen skal det da dannes en ny såkalt tradisjonalistisk metodistisk overbygning ved siden av UMC bestående av konservative metodistkirker.

I tillegg kan det bli dannet et tredje trossamfunn under arbeidstittelen Liberation Methodist Church, inspirert av latin-amerikanske katolikkers frigjøringsteologer på 1950- og 60-tallet.

Reaksjonene i metodist-familien er preget av en blanding av pragmatisme, lettelse, skuffelse og sorg over det mange ser som uunngåelig og et utfall som trolig ville fått flertall hvis generalkonferansen var blitt gjennomført i mai.

Tilsynsprest Knut Refsdal i Metodistkirken i Norges østre distrikt er av dem som tross alt mener at veikartet er så godt som man kunne håpe på.

– Jeg vil si at det er synd at det går mot en splittelse og at vi ikke kan leve sammen med ulike syn. Men sånn som situasjonen er nå, er det nok den beste løsningen, uttalte han på nyåret ifølge Vårt Land.

Også hovedstyreleder Audun Westad synes det er leit med en slik splittelse:

– Jeg synes det er synd at vi som verdensvid kirke ikke klarer å holde sammen, men når ting er blitt som det er blitt, synes jeg dette ser ut som en god løsning for mange parter, uttaler han til Metodistkirkens organ Brobyggeren.

Flere mulige splittelser

Det er ikke bare innad i Metodistkirken i Norge det knaker i sammenføyningene. Det samme gjør det mellom metodistkirkene som møtes til sentralkonferansen for Norden, Baltikum, Russland og Ukraina. Mens det antas å være et liberalt flertall i de nordiske metodistkirkene, er bildet trolig et annet både i Baltikum og særlig i Russland.

– Det kan bli en splittelse mellom landene, men ikke nødvendigvis i kirkene i hvert land, sier Holbek som tror det kan skje en avskaling i kirker der det ikke blir splittelse, som i Norge.

– Det er blant annet noen prester som har sagt at de ikke kan fortsette i sin tjeneste dersom vi kommer fram til to likestilte syn, sier Holbek som ikke ser bort fra at noen menigheter vil melde seg ut av Metodistkirken i Norge dersom man ender med to likestilte syn. Dette kan for eksempel gjelde Centralkirken i Bergen, en av de større metodistmenighetene i landet. KPK

 

FAKTA

Metodistkirken

  • Det antas å være omkring 80-100 millioner metodister i verden, noe varierende etter tellemåten.
  • United Methodist Church (UMC) er det største av de metodistiske kirkesamfunnene i verden med rundt 14 millioner medlemmer.
  • De nordiske metodistkirkene er medlemmer i UMC og danner sammen med kirkene i Baltikum et felles bispedømme.
  • I Norge hadde Metodistkirken i fjor 10.190 medlemmer fordelt på 47 menigheter.

 

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone