kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Ny styreleiar i Frivillighet Norge

Publisert 29.05.2020
Kjell Erik Ullmann Øie frå Kirkens Bymisjon er valt til ny leiar i samarbeidsforumet til frivilligheita.

Frivillighet Norge meldar i ei pressemelding at Kjell Erik Ullmann Øie (60) blei valt til ny styreleiar torsdag 28. mai.

– Eg takker for tilliten gitt meg av årsmøtet. Frivillighet Norge er ein viktig aktør i det norske samfunnet, og for ein som har jobba store deler av sitt liv i skjeringspunktet mellom organisasjonsliv og politikk er det særlig spennande å få bidra til å løfta dette feltet ytterligare, seier Ullmann Øie.

Den nyvalte leiaren understreker betydinga frivilligheita og Frivillighet Norge har i det norske samfunnet og ser fram til arbeidet med å styrke organisasjonane. 

– For meg er frivilligheita nødvendig for folkehelsa, den representerer et sunt samfunnsengasjement og den bidrar til å løyse viktige behov i samfunnet, seier Ullmann Øie.

Valkomiteen la i si innstilling vekt på Ullmann Øie har lang og brei erfaring som tilsett og tillitsvalt i større og mindre frivillige organisasjonar, som starta med vervet som leiar av Det Norske Forbundet av 1948 (nå Foreningen FRI).

Styreleiaren har tidlegare vore generalsekretær i Plan Norge og statssekretær i både Helse- og omsorgsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet for Arbeiderpartiet.

Ullmann Øie er utdanna sjukepleiar og har òg vore aktiv i Norsk Sykepleierforbund. Han arbeider i dag som avdelingsdirektør i Kirkens Bymisjon i Oslo, avdeling samfunn og utvikling, og blei nominert til styreleiarvervet av Kirkens Bymisjon.

Forutan styreleiar Kjell Erik Ullmann Øie består det nye styret i Frivillighet Norge nå av nestleiar Ingvild Endestad (Foreningen FRI), Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund), Erik Unaas (Norges Idrettsforbund), Toril Skjetne (Norges Kulturvernforbund), Andreas T. Borud (LNU) og Fahim Naeem (Pakistansk Kulturforening Skedsmo). Varamedlemmer er Leif-Ove Hansen (Unge funksjonshemmede), Mina Gerhardsen (Nasjonalforeningen for Folkehelsen) og Mihriban Rai (LIN). KPK

LAST NED NOTISA PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HERPowered by Cornerstone