kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Inviterer til teologileir for grublende ungdom

Gudvangen, Stein
Publisert 27.05.2020
I september får unge på leit etter teologiske svar på livets mange mysterier, et eget leirtilbud. De kan få en eksistensiell høstferie.

Kanskje finner også Den norske kirke noen av sine fremtidige prester blant 17-20-åringene som tilbudet er rettet mot.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Teologileiren Tro2020 arrangeres med økonomisk støtte fra Kirkerådet. MF vitenskapelig høyskole og KFUK-KFUM Norge er de som inviterer.

Først i Norge

Presentasjonen av Tro2020 lyder slik på MFs nettside: «Vi skal lære mye, diskutere mye og sammen utforske teologi, kirke og tro og hvordan det er å jobbe i kirka».

Arrangørene er fornøyd hvis Norges første teologileir får 30-50 deltakere. Slike leirer er ikke uvanlige i USA, men har ikke vært gjennomført i Norge før.

– MF ønsker å komme i kontakt med ungdom som er trigget av teologiske spørsmål, sier Astrid Sandsmark til Kristelig Pressekontor.

Hun er universitetslektor i praktisk teologi og diakoni ved MF vitenskapelig høyskole og den som fikk ideen om å få til en slik leir også i Norge. Hun tror ikke menigheter og organisasjoner i tilstrekkelig grad har hatt opplegg som passer for ungdom som grubler på «de store og små tingene i livet».

Akademisk

– Det er mange leirtilbud til ungdom. Hva skiller denne leiren fra vanlige ungdomsleirer?

Inviterer til teologileir for grublende ungdomPÅ UTKIKK: – MF ønsker å komme i kontakt med ungdom som er trigget av teologiske spørsmål, sier universitetslektor Astrid Sandsmark. Foto: MF.

– Vi sikter oss inn mot ungdom med et høyere alderssnitt enn de som er med på en klassisk ungdomsleir, altså de som er i slutten av videregående skole, sier Sandsmark.

– Og dette blir en ganske akademisk leir?

– Ja, på en måte, men vi håper det skal oppleves slik at akademia er i samtale med ungdommene. Vi vil de skal få teologiske verktøy de kan bruke når de har spørsmål om noe i sine egne liv, at teologien skal være i samtale med ungdoms hverdag i Norge i dag.

Sandsmark sier det er forsket på teologileirene i USA, og det viser seg at de ikke bare gjør noe med ungdommene, men også med læreinstitusjonene.

– Dette er spennende fordi ungdommer stiller andre spørsmål enn de som jobber i akademia gjør, og ungdom nå stiller andre spørsmål enn ungdom gjorde før, sier Sandsmark som synes det er spennende hvis kontakten mellom akademia og ungdom blir toveis.

Hun tviler på at ungdommer flest med eksistensielle spørsmål tenker at teologene er de som har de beste svarene. Håpet er at en leir som Tro2020 kan bidra til å endre på det.

– Slike teologileirer har de hatt lenge i USA hvor teologiske fakulteter og seminarer har holdt sommerskoler for high school-elever om teologi, sier Sandsmark som forklarer at leirene der holdes på campuser hvor folk kan bo.

MF kan ikke tilby overnatting, men har alliert seg med hovedstadens eneste folkehøgskole som blir arena for den første norske teologileiren. Det er KFUK-KFUM Norge som eier Rønningen Folkehøgskole på Kjelsås der leirdeltakerne skal bo. Noe av programmet vil bli avviklet der, noe på MF og noe blant annet i ulike kirker i Oslo gjennom de første dagene av høstferien på Østlandet.

Rekruttering

Tro2020 skal gi gode svar til grublerne, men kan kanskje også skaffe MF flere studenter og kirke- og organisasjonsliv flere kvalifiserte medarbeidere.

– Så dere har en liten baktanke med en slik leir?

– Jeg vil ikke si det er en baktanke. Vi er veldig åpne på at rekruttering er en av våre motivasjoner, sier Sandsmark som tror slike leirer over tid kan være med å avhjelpe blant annet prestemangelen i Den norske kirke.

Kirkerådet har etter søknad støttet Tro2020 med 180.000 kroner, tildelt gjennom rådets rekrutteringsprosjekt. Pengene er med å dekke utgifter knyttet til utvikling av leirkonseptet og til foredragsholdere. Kirkerådet hadde satt av 1 million kroner til rekrutteringsprosjektet for 2020, og blant 13 søkere har teologileiren fått det største beløpet.

– De har hatt gode erfaringer i USA hvor slike leirer har bidratt til at flere har valgt kirkelig utdanning. I Norge må dette regnes som nybrottsarbeid, sier avdelingsdirektør Jan Christian Kielland hos Kirkerådet. Han mener slike tiltak er viktige.

– Vi trenger en videre vekst i søkertallene til kirkelig utdanning, så dette må vi ha trøkk på i fortsettelsen, sier han til KPK.

«God match»

Hans Olav Baden i KFUK-KFUM Norge er prosjektleder for teologileiren. Han sier samarbeidet med MF er «god match» og at det er positivt at en utdanningsinstitusjon og en ungdomsorganisasjon kan samarbeide om en slik ny type leir.

– Vi har mange ungdommer i vår fold og god kompetanse på leir, så dette er et godt partnerskap, sier Baden.

Han viser til at KFUK-KFUM i lang tid har jobbet mye med lederutvikling og at teologiske elementer er sterkt integrert i organisasjonens ledertrening.

– Derfor er det veldig logisk at vi samarbeider med MF om denne leiren. Det er på mange måter rart at vi ikke har gjort det før, sier han og viser til at KFUK-KFUM lenge har vært opptatt av å rekruttere til kirkelig tjeneste gjennom sitt arbeid.

– Mange som jobber i kirken, har en bakgrunn hos oss, og vi jobber bevisst strategisk med dette gjennom ulike praksisformer knyttet til lederutviklingsprogrammene våre, sier han.

MF vil i fremtiden gjerne samarbeide med flere enn KFUK-KFUM om teologileiren.

– Vi har allerede vært i kontakt med KRIK, og vi ønsker å gå bredt ut så teologileiren kan bli et tilbud til ungdom fra flere organisasjoner, sier universitetslektor Astrid Sandsmark. KPK

 

FAKTA

Tro2020

  • MF vitenskapelig høyskole og KFUK-KFUM Norge arrangerer fra 26. til 29. september Norges første teologileir, Tro2020, på Rønningen Folkehøgskole i Oslo, med pengestøtte fra Kirkerådet.
  • Målgruppen er ungdom mellom 17 og 20 år som grubler på «de store og små tingene i livet».
  • Blant bidragsyterne er «noen av landets beste folk på teologi, bibel, gudstjeneste og kirke»: Knut Tveitereid, Morten Holmqvist, Kari Veiteberg, Gunhild Hugdahl og Hans Olav Mørk.

 

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone