kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Vi er innbudt

Publisert 15.06.2020

Av Ivar Gjerdi, diakon - pensjonist

3. søndag i treenighetstiden, 21. juni 20020

Prekentekst: Lukas 14, 15-24

 

En av gjestene som hørte dette, sa til ham: «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike.» Men Jesus sa til ham: «Det var en mann som ville holde et stort gjestebud, og han innbød mange. Da tiden for gjestebudet kom, sendte han tjeneren sin av sted for å si til de innbudte: ‘Kom, for nå er alt ferdig!’ Men de begynte å unnskylde seg, den ene etter den andre. En sa: ‘Jeg har kjøpt et jordstykke og må gå ut og se på det. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ En annen sa: ‘Jeg har kjøpt fem par okser og skal ut og prøve dem. Vær så vennlig å ha meg unnskyldt.’ Og en tredje sa: ‘Jeg har giftet meg, derfor kan jeg ikke komme.’ Tjeneren kom tilbake og fortalte dette til herren sin. Da ble husherren sint og sa til tjeneren: ‘Gå straks ut på byens gater og torg og hent inn de fattige og uføre og blinde og lamme.’ Tjeneren kom tilbake og sa: ‘Herre, jeg har gjort som du sa, men det er ennå plass.’ Da sa herren til tjeneren: ‘Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt. For det sier jeg dere: Ingen av dem som var innbudt, skal få smake festmåltidet mitt.’»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

På Jesu tid var det nok større å få en innbydelse til et selskap, enn det er i vår tid. Derfor var det nokså uhørt å takke nei. Mange får sikkert invitasjoner langt oftere, og det er som regel hyggelig å bli bedt bort. Og så vet vi at det som regel krever mye forberedelse og omtanke, og det føles derfor som en forpliktelse og glede å kunne svare: «Takk, jeg kommer gjerne!»

Men slik gikk det altså ikke da det denne dagen ble innbudt til gjestebud. Jesus hadde talt om bordplasseringer og gjestfrihet, og da er det at en av gjestene sier, «Salig er den som får sitte til bords i Guds rike». Og det er jo det som er det egentlige hovedbudskapet.

For da kommer Jesus med liknelsen om mannen som ville holde et stort festmåltid og innbød mange. Og da tiden for selskapet var der, ble en tjener sendt ut med beskjed til de innbudte, «Kom, for nå er alt ferdig!» Men alle takket nei, med forskjellige «gode» unnskyldninger. Ble det ikke prioritert høyt nok, eller hadde de slett ikke lyst til å komme? Dypest sett er det snakk om prioritering både i slike tilfeller og når det gjelder Guds rike. Det er det Jesus ønsker å peke på når han benytter en slik eksempelfortelling for å understreke viktige åndelige sannheter.

Innbydelsen til Gudsrikefesten og den store glede i Herren er allerede sendt ut. Innbydelsen gjelder fremdeles. Det finnes ingen annen vei til Guds rike enn å gripe anledningen i tide, og takke Jesus for frelsesverket. Men Gud tvinger ingen. Guds ord gir klar beskjed om at hvis vi ønsker å sitte til bords i Guds rike, og få del i Guds gode gaver, må vi være villige til å ta konsekvensen av kallet. Innbydelsen gjelder fremdeles. Vi må svare ja eller nei. Og vi kan be om Den Hellige Ånds veiledning og hjelp, slik at vi får se at vi trenger Jesus som Herre og Frelser.

Og liknelsen gir også en sterk påminnelse til Guds menighet i dag, «Gå ut på veiene og stiene og nød folk til å komme inn, så huset mitt kan bli fullt.» Det er Guds store ønske og vilje.

«- han som vil at alle mennesker skal bli frelst og lære sannheten å kjenne.» 1.Tim.2,4.
«Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær!» Jes. 55,6.Powered by Cornerstone