kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Dåp til omvendelse

Publisert 08.06.2020

Av Ivar Gjerdi, diakon - pensjonist

2. søndag i treenighetstiden, 14. juni, 2020

Prekentekst: Matteus 3, 11-12

 

Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Bibelversene på denne søndag står i en større sammenheng, der teksten tidligere var prekentekst på bots og bededag. Det sier litt om budskapets alvor også til oss som lever i dag. Døperen Johannes stod fram i ødemarken med et omvendelsesbudskap og forberedte Jesu komme og hans virksomhet. Hans dåp var til omvendelse. Folk bekjente sine synder og ble tilgitt. De var renset og fikk oppfordringen: «Bær da frukt som svarer til omvendelsen!» Dette var i tråd med Guds vilje.

I beskrivelsen av sin egen oppgave og gjerning gir Johannes uttrykk for sin egen ydmyke og underlegne rolle i forhold til ham som kommer etter ham. Jesus er både større, sterkere og langt mere verdig enn ham selv. Han er ikke en gang verdig til å ta av ham sandalene. «Han skal vokse, jeg skal avta.» (Joh 3,30). Hans dåp var med vann, men Jesus skulle døpe med Den hellige ånd og ild. Det var en dåp som skulle overgå alt annet.

Johannes sier at han som skal komme skal døpe med Den Hellige Ånd og ild. Ilden skal lyse opp og lede til Gud. Og Jesus skal komme inn i menneskers hjerte og liv med kjærlighet og varme, og ilden skal rense og brenne bort alt som ikke skal være der, slik at vi kan stå rene og rettferdige for Gud. Gjennom Jesu Kristi frelsesverk på Golgata ble veien oppad fri og vi kunne få del i Den Hellige Ånd og ved dåpen gjenfødt til et nytt liv. Og som resultat av det skal vi bære omvendelsens rike frukter. Ilden er også et symbol på Guds vrede og dommen. Jesus bruker et kjent bilde fra landbruket som bringer tankene til kornet og høsten og den endelige dommen. Vi hører om bonden som renser sitt korn. Han bruker kasteskovlen med hvete og agner opp i luften. Agnene flyr bort med vinden og hveten blir liggende et annet sted. Og agnene skal brenne opp med en ild som aldri slukner. Slik skiller han hveten og agnene fra hverandre. Slik også i den åndelige verden. Botspredikanten Johannes var radikal. Det gjaldt å omvende seg. Det vil bli spørsmål om et skille på dommens dag. Tro og vantro, frelse og fortapelse, innenfor eller utenfor. Men det er fremdeles nådetid. Gud er å finne. Gud som har skapt oss for å leve i samfunn med ham, vil at alle skal bli frelst og komme til sannhets erkjennelse.

«Søk Herren mens han finnes, kall på ham den stund han er nær!» Jesaja 55,6.Powered by Cornerstone