kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Gå derfor!

Publisert 01.06.2020

Av Ivar Gjerdi, diakon - pensjonist

Treenighetssøndag, 7. juni 2020

Prekentekst: Matteus 28, 16-20

 

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

 

Treenighetssøndagen markerer avslutningen på festhalvåret i kirken, med jul, påske og pinse. Nå går vi over i det festløse halvåret, med mest hverdager, da troen skal bygges og leves ut i Guds menighet og der du og jeg ferdes blant mennesker. Gjennom tekstene i denne perioden skal vi grunnfeste troen, helliggjøres og utrustes til tjeneste. Denne overgangssøndagen kalles altså treenighetssøndagen. Det peker på den treenige Gud: Fader, Sønn og Den Hellige Ånd, som er grunnlaget for alt åndelig liv og tjeneste.

Matteus er den eneste av evangelistene som forteller om hvordan Jesus møter de elleve på et fjell i Galilea. En kan også undres over at han er så kortfattet i dette viktige sluttkapitlet.

Disiplene fikk et nytt forhold til Jesus etter oppstandelsen. Og gjennom oppstandelsen begynner Jesus på en ny del av sin gjerning som Frelser.

Da Jesus ga misjonsbefalingen gjorde han det klart for disiplene hvem som skulle lede misjonen. Det var han og ikke disiplene. Han er konge i et nytt rike. Alt skal bli ham underlagt. Derfor skal disiplene gå ut i hele verden. Det Jesus har gjort har betydning for hele menneskeheten. Alle skal vite det og alle skal kalles til disipler.

Det var slett ingen imponerende flokk medarbeidere Jesus hadde omkring seg da han ga sin marsjordre: 11 enkle og alminnelige menn. De hadde flyktet da han ble tatt til fange, og selv nå, etter at han hadde vist seg for dem en rekke ganger, var det noen som tvilte. Mest av alt tvilte de kanskje på seg selv. Hvordan kunne Jesus bruke denne flokken til å starte en verdensomspennende misjon? Vi hadde neppe våget det. Men Jesus gjorde det. Han kalte den gang, og kaller fortsatt alminnelige, feilende og ofte tvilende mennesker til tjeneste i sitt rike. Vi er som regel avhengige av svært dyktige medarbeidere som kan arbeide selvstendig. Gud ser først av alt etter mennesker som er avhengige av ham i alle ting.

Oppdraget disiplene fikk den gang, og får i dag er å bringe det nye livet til alle folkeslag.

Det nye livet i Jesus kjenner ingen grense, verken når det gjelder rase, sosial status eller kjønn. «Her er det ikke jøde eller greker, slave eller fri, mann og kvinne. Dere er alle én, i Kristus Jesus.» Gal. 3,28.

Når vi nå igjen skal markere treenighetsdagen, og så mange år etter at dette skjedde i Galilea, så ser vi hvordan Guds menighet har vokst. Men ennå er ikke oppdraget fullført! Det er vårt kall!Powered by Cornerstone