kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Sterk nedgang i kristelig opplæring

Ruud, Ingunn Marie
Publisert 25.05.2020
Til tross for at flere kristelige aktører har vært flinke til å omstille seg til digitale flater opplever K-Stud en nedgang på over 40 prosent i antall kursdeltagere så langt i år.

Kristelig studieforbund (K-stud) er det studieforbundet som blant annet formidler statsstøtte til kurs og annen voksenopplæring i sine medlemsorganisasjoner og deres kristne menigheter og foreninger. På grunn av koronapandemien har mange av kursene de vanligvis gir tilskudd til blitt avlyst.

– På det som er godkjent og registrert hittil i år, sammenlignet med samme tid i fjor, er det en nedgang på 42,5 prosent i antall deltagere. Når det gjelder antall registrerte kurs som er rapportert inn per i dag er det en nedgang på 31,5 prosent og antall kurstimer har en nedgang på 25,5 prosent, sier daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, til Kristelig pressekontor, og legger til at en slik nedgang er forventet i en tid der samfunnet stoppet opp.

Hun forteller at mange opplæringstiltak det vanligvis søkes om støtte til senere på året også er avlyst allerede grunnet smittevernhensynet.

– Tallene viser en klar tendens, men det er usikkert hvordan det slår ut på årsbasis. Mange melder ifra at de ikke får gjennomført sine planlagte kurs, særlig de store aktørene som hadde planlagt arrangementer som konfirmasjons-, påske- og sommerleirer, sier Fossum.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Når ikke alle

Lederen i K-stud forteller at det er mye kreativitet blant bibelgrupper og andre smågrupper som møtes ute på tur eller digitalt.

– Vi er imponert over hvor mange som raskt har omstilt seg og fått til gode læringsarenaer på digitale plattformer, blant annet innen musikk, bibelstudier, språk og lederkurs. Men vi ser at de ikke når like mange som før. Det er noen som faller fra fordi de ikke har mulighet til å mestre dataverktøy, sier Fossum.

Kristent interkulturelt arbeid (KIA) er blant dem som har holdt et høyt aktivitetsnivå til tross for virusutbruddet og har tilbydd en digital versjon blant annet av sitt norskopplæringsprogram for innvandrerkvinner.

– Vanligvis har vi møttes 20 timer i uka. Nå endte vi opp med en kombinasjon av hjemmelekser, simultanundervisning gjennom et videokonferanseverktøy, nettressurser og tett oppfølging på telefon, forteller leder for KIA Velferd, Merete Hallen.

Hun forteller at det tok noe tid å få alle deltagerne til å mestre de digitale verktøyene.

– Mange av våre deltagere har omsorg for barn og vi har også bidratt med hjelp til gjennomføring av den digitale hjemmeskolen for barna, forteller Hallen.

KIA har også gitt opplæring og informasjon om korona til innvandrere blant annet i samarbeid med flere migrantmenigheter.

Midlertidig unntak

Vanligvis foreligger det krav om minst åtte timers undervisning og minst 50 prosent fysiske samlinger ved elektroniske kurs for at et opplæringstiltak skal kvalifisere til statstilskudd fra K-stud. Men Kunnskapsdepartementet (KD) har gjort et midlertidig vedtak som gir studieforbundene anledning til å gi tilskudd til rene elektroniske kurs og kortere kurs med minst 4 kurstimer, foreløpig fram til 1. august 2020.

– Vi ser at stadig flere som sender inn søknader om nye studieplaner baserer seg på elektroniske plattformer. Det blir spennende å evaluere om læringsutbyttet i de digitale kursene blir det samme, sier lederen i K-stud.

Hun er usikker på om alle som nå flytter arrangementene over på digitale flater vil klare å gjennomføre opplæring innenfor regelverket for å motta statstilskudd. Blant annet er det et krav om samtidig samhandling i nettkursene, noe som kan være vanskelig å gjennomføre digitalt med mange deltagere.

Sterk nedgang i kristelig opplæringØNSKER NYE REGLER: Daglig leder i K-stud, Hege Irene Fossum, jobber for at det midlertidige unntaket som gir tilskudd også til rene nettkurs skal bli en permanent ordning. ARKIVFOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

Unngikk permitteringer

I det midlertidige vedtaket roser Kunnskapsdepartementet studieforbundenes innsats for å sørge for at det opprettholdes et best mulig kompetansetilbud til befolkningen og skriver videre:

«Departementet ser at det er nødvendig å tenke nytt og gjøre tilpasninger for at denne viktige virksomheten skal ha best mulig rammer for å håndtere situasjonen i tiden fremover.»

For KIA har unntaksvedtaket vært avgjørende for at de kunne opprettholde kapasiteten og unngå permitteringer.

– Vi er veldig takknemlige for at K-stud fikk til en ordning der vi kunne få videreført støtten som utgjør ganske betydelige summer for oss. Vi har også beholdt kommunal og statlig støtte fordi vi har klart å dokumentere at vi klarer å følge opp digitalt, sier Hallen.

Vil ha permanent ordning for nettkurs

K-stud regner med at restriksjonene fortsetter utover høsten og håper at unntaksperioden da vil utvides.

– Vi jobber også for at den nye forskriften for voksenopplæring får en permanent ordning for rene nettkurs og støtte til kortere kurs. Vi håper at erfaringene vi gjør nå kan være med å enda bedre legitimere ønsket om tilskudd til rene nettkurs i framtiden, sier Fossum.

Forslag til endringer i lov om voksenopplæring ligger nå til behandling hos stortinget og nye forskrifter kommer til høring utover høsten.

Selv om KIA nå igjen tilbyr fysisk kursoppmøte, men i mindre grupper, håper også de at ordningen med støtte for nettkurs blir permanent.

– Vi ser at undervisningen nå også kan nå dem som bor andre steder i landet enn i nærheten av de byene der vi har kursene. Vi har ikke jobbet med å etablere et fast digitalt tilbud, men ser at det åpner seg muligheter her for flere av kursene KIA tilbyr, sier Hallen. KPK

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone