kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Møtet ved søndagsskolesjøen

Publisert 13.04.2020

Av Nils-Petter Enstad, Frelsesarmeen
2. søndag i påsketiden, 19. april 2020
Prekentekst: Joh 21, 1 - 14


Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten. Men den natten fikk de ingenting.
    Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere ikke noe å spise, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp, så mye fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter: «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg – den hadde han tatt av – og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring to hundre alen.
    Da de var kommet i land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørne. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da om bord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, ett hundre og femtitre i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem: «Kom og få mat!» Ingen av disiplene våget å spørre ham: «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus fram, tok brødet og ga dem, det samme gjorde han med fisken.
    Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.

 

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER


Det fortelles at da den tidligere, svenske statsministeren Tage Erlander hadde besøkt Israel for første gang, ble han spurt om hva som hadde gjort sterkest inntrykk på ham. - Att se min söndagsskolasjö, svarte han.
            Da fikk han se sjøen han hadde hørt om på søndagsskolen, sjøen der Jesus hadde vandret på bølgene, stillet stormen og hvor Peter hadde gjort sin store fiskefangst. Søndagsskolesjøen.
            Jeg har også sett søndagsskolesjøen. Jeg har svømt i den. Det er en viktig sjø, også i de bibelske fortellingene, enten den kalles Tiberiassjøen eller Genesaretsjøen. Første gang jeg hørte sangen «I den stille, klare morgen» var jeg helt overbevist om at teksten i ett av versene var slik: «Jeg har hørt hans trette trinn på Gallileas fjell og vann…».
            Søndagsskolesjøen. Her fikk også Tomas møte den oppståtte Jesus. Han hadde jo ikke vært til stede første gang Jesus viste seg for disiplene, men åtte dager senere var også Tomas der. Som han var det denne tredje gangen.
Men det er ikke Tomas som er i fokus i dagens tekst. Det er Peter. Fortellingen kalles gjerne «Peters fiskefangst». Etter en natts arbeid uten noe fangst, anbefalte Jesus dem å kaste ut garnet på den andre siden. Og nå ble nota full. Og da forsto både Peter og de andre hvem det var som sto der på stranden. De var fiskere av fag. De visste at dette ikke handlet om hvilken side av en forholdsvis liten båt man kastet garnet ut på. Dette var noe annet. De våget ikke spørre; trengte det nok ikke heller. «De visste at det var Herren», sier evangelisten; han var en av dem som var til stede. Det fylte dem med ærefrykt, men også takknemlighet. Nå var Jesus og disiplene hans samlet igjen. De hadde møttes ved søndagsskolesjøen.Powered by Cornerstone