kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Herrens tjenerinne

Publisert 16.03.2020

Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon

Maria budskapsdag, 22. mars, 2020

Prekentekst: Lukas 1,26-38

 

Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg over hva denne hilsenen skulle bety. Men engelen sa til henne:

«Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud.
          Hør! Du skal bli med barn og føde en sønn,
          og du skal gi ham navnet Jesus.
Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn,
          og Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone.
Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid;
          det skal ikke være ende på hans kongedømme.»
Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette kunne skje når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte:
          «Den hellige ånd skal komme over deg,
          og Den høyestes kraft skal overskygge deg.
          Derfor skal barnet som blir født,
          være hellig og kalles Guds Sønn.
Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Hun som de sa ikke kunne få barn, er allerede i sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Se, jeg er Herrens tjenestekvinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Vi skal feire Maria budskapsdag. Det er ni måneder til jul. Det er en stor og rik gledesdag og oppleves som en «lille julaften». Engelen bringer bud fra Gud om guttebarnet som skulle fødes. «Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne: "Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den høyestes Sønn."» (Luk 1,29-32).

Maria var fra Nasaret. Hun hadde tilegnet seg Guds godhet og kjærlighet i personlig tro og levde sitt liv i samfunn med Gud. Da Guds nådige kall kom til henne, viste det seg at hun hadde den barnlige tillit som stoler på Guds ord og et ydmykt sinn og et hjerte som bøyde seg for Guds vilje.

Etter at Maria har fått den hele og fulle beskjed av engelen om det forunderlige og uforklarlige som skulle skje i hennes liv, er det så fint å legge merke til hva hun er kommet fram til: «Da sa Maria: "Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt." Så forlot engelen henne.» (Luk 1,38). Og litt senere i kapittelet sier hun, «For han har sett til sin ringe tjenerinne.»

Dette er vel det første evangeliske vitnesbyrdet om hva Guds nåde er, nemlig at Gud i sin kjærlighet og miskunnhet ser til oss mennesker, at han bøyer seg ned til vår ringhet, og at han kommer til oss som Menneskesønnen for å sone verdens synd. Ved Den hellige ånd og Den høyestes kraft ble det gjort mulig at Maria kunne bli mor til barnet, som skulle være hellig og kalles Guds sønn. Og han skulle gis navnet Jesus som betyr «Gud frelser». Budskapet på Maria budskapsdag bringer lys både fra jul og påske. Vi synger i salmen: «Guds sønn er kommet til oss ned fra høye himmerike, fordi vi ingen råd oss vet der opp til ham å stige.»

Vi lærer og bekjenner at Jesus er sann Gud og sant menneske, og at han vil være vår Herre og Frelser. Hvordan er det med forholdet til Jesus?Powered by Cornerstone