kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Onde åndsmakter

Publisert 09.03.2020

Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon

3. søndag i fastetiden, 15. mars, 2020

Prekentekst: Lukas 11,14-28

En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde åndene ut.» Andre ville sette ham på prøve og krevde et tegn fra himmelen av ham. Men Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem:

«Hvert rike som kommer i strid med seg selv, blir lagt øde, og hus faller på hus. Om nå Satan er kommet i strid med seg selv, hvordan kan da riket hans bli stående? Dere sier jo at det er ved Beelsebul jeg driver de onde åndene ut. Men hvis det er ved Beelsebul jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds finger jeg driver de onde åndene ut, da har jo Guds rike nådd fram til dere.

Når den sterke med våpen i hånd vokter gården sin, får det han eier, være i fred. Men kommer det en som er enda sterkere og overmanner ham, da tar han fra den sterke alle våpnene som han satte sin lit til, og fordeler byttet. Den som ikke er med meg, er mot meg. Og den som ikke samler med meg, han sprer.

Når en uren ånd farer ut av et menneske, flakker den omkring over øde vidder på leting etter et hvilested, men uten å finne det. Da sier den: ‘Jeg vil vende tilbake til huset mitt, som jeg forlot.’ Og når den kommer dit, finner den huset feid og pyntet. Da drar den av sted og får med seg sju andre ånder, verre enn den selv, og de flytter inn og slår seg til der. Og det siste blir verre for dette mennesket enn det første.»

Da han sa dette, ropte en kvinne i folkemengden til ham: «Salig er det morsliv som bar deg, og brystene som du diet.» Men Jesus svarte: «Si heller: ‘Salige er de som hører Guds ord og tar vare på det.’»

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Spørsmål om onde åndsmakter, besettelse og det ondes problem er vanskelige og er nok ikke det de fleste tenker mest på. Men at ondskapen fremdeles er en realitet, kan ingen bestride. Selv om det snakkes lite om onde åndsmakter og åndebesettelse blant folk flest, vet vi at det finnes nok av ødeleggende krefter. Det onde får råde i menneskers tanker og sinn. Det registrerer vi gjennom mediene hver eneste dag. Men straks temaet blir bragt på bane, kommer spørsmålet: Hvordan kan Gud tillate at alt det vonde og grusomme skjer? Finnes det da noen Gud? Nei, sier veldig mange. Men Guds åndelige kraft og dimensjon forteller om en annen virkelighet, at Gud er en levende virkelighet i blant oss. Og at Jesus lever og virker i menneskers liv, er søndagens tekst et sterkt eksempel på. Det vi jo glemmer, er at Gud har gitt mennesket en fri vilje til å kunne gjøre egne valg. Gud skapte mennesket i sitt bilde, men syndefallet ødela dette fordi mennesket brukte sin frie vilje til å bryte med Gud og velge den onde vei. Men med den samme frie vilje ble frelsens vei banet ved Jesus Kristus.

«Det et menneske sår, skal det også høste. Den som sår i sitt eget kjøtt, høster fordervelse av kjøttet; men den som sår i Ånden, høster evig liv av Ånden.» (Gal 6,7-8).

Vår tekst starter med at Jesus drev ut en ond ånd av en mann som var stum og han kunne igjen snakke. Folk undret seg, og noen ville ha det til at det var ved hjelp av Beelsebul det hadde skjedd. Andre ville sette ham på prøve og ba om et tegn fra himmelen. Beelsebul er en annen betegnelse for Satan, «de onde ånders fyrste».

Da Jesus fullbrakte frelsesverket på Golgata, seiret han over syndens krefter, den onde og alle de ødeleggende kreftene i verden. Jesus kan virkelig sette mennesker fri! Det viste han denne dagen overfor den stumme, da den onde ånden ble drevet ut av ham og han fikk tilbake talens bruk. Beelsebul kan også bety «boligens herre», og Jesus avslutter med en advarsel. Sjelens hus må ikke bli stående tomt. En tom sjel står alltid i fare. Den urene ånden er på leting etter et hvilested og kan raskt vende tilbake, sier Jesus. Sjel og hjerte må derfor fylles av Ånden. Likegyldighet og passivitet fører lett til livstomhet. Guds ord og Den hellige ånds kraft må fylle hjerte og sinn. Skal vi kunne holde synden borte, må vi alltid si ja til Jesus! 

«Får Sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» (Joh 8,36).Powered by Cornerstone