kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Farlig å la seg friste

Publisert 24.02.2020

Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon

1. søndag i fastetiden, 1. mars, 2020

Prekentekst: Matteus 4,1-11

Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» Jesus svarte: «Det står skrevet:
  Mennesket lever ikke av brød alene,
  men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
 

Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
  Han skal gi englene sine befaling om deg.

Og:
  De skal bære deg på hendene
  så du ikke støter foten mot noen stein.»

Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
  Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.» 

Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
  Herren din Gud skal du tilbe,
  og ham alene skal du tjene.»

Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

Det er i dag 40 dager til Skjærtorsdag. Det er lengden på fastetiden, og det har sin grunn i at Jesus fastet i 40 dager og 40 netter, for så å bli fristet av djevelen. Dette er derfor en viktig tekst nå ved innledningen av fastetiden.

Like før dette har vi vært vitne til Jesu dåp, der han blir innviet til sin frelsergjerning. Han som var blir utropt til Guds sønn, blir av Ånden ført ut i ørkenen for virkelig å bli stilt på prøve. Gjennom fristelsen blir hans styrke prøvd, og han blir herdet for sin gjerning. Men også under Messias-gjerningen møter han fristelser.

I dåpen blir hans forhold til Gud bekreftet. Himmelen er åpen over ham, og Guds Ånd kommer ned over ham som en due, og Gud selv sier: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.» (Matt 3,17).

Sønnens lydighetsforhold til Faderen blir også fastslått. Sønnens vei er korsets vei. Jesus vet at han er kalt til å gå lidelsens vei for vår skyld, og fristelsen i ørkenen er begynnelsen på denne veien. «For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.» (Hebr 4,15-16).

Fristelsen skjedde etter Guds plan og vilje. Jesus går inn i kampen mot djevelen for å gjøre til intet djevelens gjerninger. Da djevelen satte inn sitt angrep, var det for å forsøke å forandre Guds vei og plan. Djevelen forsøkte å så tvil om hvorvidt Jesus virkelig var den av Gud utsendte Messias. Hvorfor brukte han ikke da sin makt? Dypest sett er det for vår skyld Jesus blir fristet. Og vi skal lære av dette. Kristenlivet er et liv i kamp og seier. Det er farlig å ta lett på synden og undervurdere djevelens strategi. Djevelen fryder seg når vi ikke er så nøyeregnende og oppdager lunkenhet og likegyldighet. Det er farlig å la seg friste til å leke med synden.

På et fjell blir Jesus fristet med alle verdens riker og deres herlighet, men avviser alle tilbud: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene».Powered by Cornerstone