kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Når Jesus spør

Publisert 20.01.2020

Av Ivar Gjerdi, diakon og pensjonist, Normisjon

4. søndag i Åpenbaringstiden, 26. januar, 2020

Prekentekst: Lukas 18, 35-43

Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.» Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» De som gikk foran, snakket strengt til ham og ba ham tie, men han ropte bare enda høyere: «Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» Jesus stanset og ba om at den blinde skulle føres til ham. Da han kom nærmere, spurte Jesus ham: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Han svarte: «Herre, la meg få synet igjen!» Jesus sa til ham: «Bli seende! Din tro har frelst deg.» Straks kunne han se, og han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud. Og hele folkemengden som så dette, lovpriste Gud.

LAST NED ANDAKTEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

På sin vandring til Jerusalem er Jesus og hans disipler kommet til Jeriko. Der har de nok overnattet. Der møter han en blind tigger ved veien. Markus nevner også hans navn, Bartimeus, sønn av Timeus, i Markus 10,46.

Den blinde hører at mye folk kommer forbi og får vite at det er Jesus fra Nasaret. Da roper han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» (Luk. 18,38). Han blir bedt om å tie, men roper det samme enda høyere.

Jesus stanser og ber om at den blinde blir ført bort til ham. Han stiller ham spørsmålet: «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» Og han ba om å få synet. Og underet skjedde. Han ble seende, og fikk høre av Jesus, «Din tro har frelst deg.» Og vi får vite at han ga seg i følge med Jesus og lovet Gud.

Overfor Gud er menneskets dypeste problem illustrert ved tiggerens blindhet. Den blinde Bartimeus var seg bevisst sin nød. Han var jo bokstavelig talt blind, men han skjønte og visste at han kunne få hjelp av Jesus. Derfor lyder det et rop i mørket som blir hørt. Det er gripende å legge merke til den blindes pågåenhet og iver etter å få kontakt med Jesus. Han kunne ikke la anledningen gå fra seg, så viktig var det for ham. Han visste at det fantes et håp i mørket. Jesus sprenger ikke bare blindheten, men skaper også tro i hjertet. Det utløste glede og lovprisning hos alle dem som var til stede.

Hva er vårt svar når Jesus spør? Han kan og vil gjøre under i våre liv. Viktigst er det at han får gi oss sin nåde. Et fullbrakt frelsesverk er gitt oss for at vi skal få ta imot. Og vi skal få følge på veien i tro og tjeneste.

  Si, kjenner du det skjønne Jesunavnet som til frelse Gud oss gav?

  Dets pris nå synges over hele verden. Over alle land og hav.

  Navnet over alle navn er Jesus, det stråler med en himmelsk glans.

  For intet annet navn kan gi oss frelse, intet annet navn enn hans.

 Allan TørnbergPowered by Cornerstone