kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Stor uro over økt bistandskontroll

Tegle, Alice
Publisert 15.01.2020
Både Normisjon og Misjonssambandet øker sine administrasjonsutgifter som følge av økte kontrollkrav i bistandsarbeidet.

Dermed deler de HimalPartners bekymring over at norske bistandsmyndigheters overvåkning av prosjekter i regi av misjonsorganisasjonene skal gå for langt.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Samtidig medgir Normisjon at skjerpet kontroll med deres bistandsprosjekter har gitt dem bedre oversikt over hva pengene går til.

– Mye av dokumentasjonskravene som har vært til nå, har hjulpet oss til å bli bedre. Vi har mer kontroll på penger og resultater, sier Normisjons fungerende internasjonale leder, Marianne Næss Norheim til Kristelig Pressekontor.

Hun kommenterer utspillet fra HimalPartners avgåtte generalsekretær, Heidi Westborg Steel, som frykter at det kan bli for mye kontroll.

– Det er jo ekstremt mye korrupsjon i alle landene vi jobber i, og med det nye målesystemet oppdager også vi i misjonsorganisasjonene dette lettere, sier Næss Norheim.

– Nær en grense

Hun ønsker likevel velkommen den diskusjonen Westborg Steel nylig reiste i intervju med KPK. Hun er redd dokumentasjonskravene kan hindre pengene i å gå dit de trengs mest fordi organisasjonene bruker mer ressurser på kontroll og mindre ute i felten.       

Stor uro over økt bistandskontrollKREVENDE: – Vi er nær en grense for hva som er nødvendig av kontroll nå, mener fungerende internasjonal leder i Normisjon, Marianne Næss Norheim, her på besøk på et jordbruksprosjekt i Aserbajdsjan.

Vi er nær en grense for hva som er nødvendig nå, og vi ønsker ikke å bruke mer tid og ressurser på dette, sier Normisjons internasjonale leder og poengterer:

– Norge er et tillitsbasert samfunn, og vi må bygge bistandsarbeidet vårt på tillit. Hvis ikke risikerer vi å bruke enorme ressurser på å kontrollere.

Bruker Normisjon mer penger på administrasjon nå enn før?

Administrasjonskostnadene er på vei opp, men ikke så voldsomt mye, sier Næss Norheim.

Stor uro i NLM

I Norsk Luthersk Misjonssamband er uroen over utviklingen stor.

Vi ønsker å se resultater av arbeidet vårt, og det må måles på et eller annet vis. Men partnerne på bakken og vi må nå bruke altfor mye tid på å måle, sier seksjonsleder for bistand, Eva Vannes i NLM som opplyser at utgiftene til dette øker også hos dem.

– Vi bruker absolutt mer penger på administrasjon nå enn før, vedgår hun.

De økte administrasjonskostnadene omfatter både egne innsamlede midler og deler av tilskuddet fra Norad som blant annet sikrer kvaliteten i utviklingsarbeidet. Noen oversikt over hvor store summer det dreier seg om, har ikke Vannes, fordi det ikke bare er snakk om penger, men også personalressurser.

– Vi prøver å jobbe med prosjektene for å finne et system som kan måle resultatene på en realistisk og overkommelig måte. Det er en hel jobb siden vi arbeider med kunnskap og holdningsendringer, som det er vanskelig å etterprøve og lage representative målinger av, sier hun.

Mangler alternativer

Stor uro over økt bistandskontrollURO: Seksjonsleder for bistand i Misjonssambandet, Eva Vannes, er bekymret for økte adminstrasjonsutgifter knyttet til bistandsarbeidet.

Bekymringen i Misjonssambandet er nå så stor at de har bedt paraplyorganisasjon Digni om å ta dette opp med Norad. Løsningen lar, ifølge Vannes, vente på seg.

– Problemet er vel at vi ikke har en alternativ målemodell som man er enig om. Spørsmålet er hvor mye vi skal måle og hvor systematisk, sier Vannes og spiller ballen over til bistandsmyndighetene.

– Hvis Norad går inn i det, mener jeg det skal gå an å finne alternative rapporteringsregimer som er mindre krevende og mer nyttig for våre partnere, sier hun. KPK

 

FAKTA

Norads kontrollregime

  • HimalPartners nylig avgåtte generalsekretær, Heidi Westborg Steel, har tatt et oppgjør med Norads kontrollregime. Hun hevder det er ødeleggende for tilliten mellom misjonsaktører i bistandsfeltet og lokale samarbeidspartnere.
  • Norad, som blant annet sørger for kvalitetssikring av utviklingsarbeidet, hevder at tillit i bistandsarbeidet ikke er nok i en verden der billiarder forsvinner i korrupsjon (se egen artikkel).
  • Normisjon og Norsk Luthersk Misjonssamband stiller seg i stor grad bak Westborg Steel.

 Powered by Cornerstone