kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Agent for stillhet midt i storbyen

Gudvangen, Stein
Publisert 09.01.2020
Jostein Ørum jobber som prest midt i hovedstadens larm. Men han har stor tro på stillhet.

Torsdag ettermiddag holdt han seminar for deltakere på Bønn for Oslo om både indre og ytre stillhet.

Ørum er hovedprest i Normisjonsmenigheten i Storsalen i Oslo. Han har en aktiv penn og er både fast spaltist i Vårt Land og forfatter av syv bøker. Den siste kom sist høst og har tittelen Skjør stillhet. Den er det mange som har kjøpt, så han er et kjent navn i vide kristne kretser.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Jakter stillheten

I grunnen kan han kalles en stillhetens agent i hovedstaden. I sin siste bok innleder han med historien om profeten Elias møte med Gud fra Første Kongebok 19. Her omtales stillheten etter stormen som skjør. Ørum har brukt dette uttrykket og skriver at han ser på stillheten som en gammel venn han ikke fikk til å pleie kontakten med. Men han jobber åpenbart med å gjenopprette forbindelsen.

Ørum jakter stadig på stillheten selv. I forkant av seminaret torsdag blir han forstyrret av pressen tidlig på en nokså tettpakket arbeidsdag. Enda tidligere på morgenen prøver han som regel å få lagt inn en halvtime fylt av stillhet, til og med uten bønn eller bibellesning. Det gir ham noe viktig foran lange arbeidsdager.

– Får du stillheten på plass her i storbyen?

– Dette har nokså lite med byens bråk og larm å gjøre. Mitt poeng i boka handler ikke om lavt lydvolum. Jeg tenker mer på den stillheten som ligger nær alle mennesker, sier han og utdyper:

– Det handler om å stilne antallet inntrykk vi tar inn. Det er ofte en sammenheng mellom indre og ytre stillhet, men den indre stillheten er målet. Det er i vårt indre vi kan vi komme til oss selv, slik at vi blir mottagelige for Gud. Ytre stillhet gjør det enklere, men vi kan finne den indre stillheten i de mest bråkete bymiljøer, sier Ørum som er glad i bildebruk og beskriver livet som en miksepult der man kan skru ned lyden på så mange spaker man vil for å oppnå det ønskede stillhetsnivået.

– Snakker du om det moderne menneskes enorme valgmuligheter som paradoksalt nok binder oss?

– Det er så mange inntrykk at hvis vi ikke gjør bevisst motstand, men ukritisk åpner alle kanaler, blir vi overfladiske og numne. Det reduserer vår mulighet til å ta bolig i oss selv, og hvis Gud skal møte meg, vil jeg være hjemme når det skjer, sier Ørum i tilnærmet Karsten Isachsen-stil.   

Møtte munk

– Hva gjør tanker om stillhet til et godt tema på Bønn for Oslo?

– Jeg er bedt om å si noe om stillhet isolert sett, men jeg vil likevel vinkle det inn mot bønn, sier Ørum og tar en ørliten tenkepause før han fortsetter.

– Jeg møtte en munk i den egyptiske ørkenen en gang. Fader Filemon søkte stillheten i ørkenen der hvor den hellige Makarios søkte den på 300-tallet. Makarios gjorde i motstand mot at kristendommen var blitt en statsreligion og at kirken var blitt dvask, tannløs og privilegert. Makarios-klosteret er et vitalt sted hvor de hver dag siden har bedt tidebønner, forteller Ørum til Kristelig Pressekontor.

Han spurte Fader Filemon hvorfor han var blitt munk. Munken svarte at han hadde forsøkt å undervise for gutter om Gud, men ikke opplevde at han fikk det særlig godt til. Da trakk han ut i ørkenen, og gjennom bønn følte han at han fikk gjort langt mer for disse guttene enn ved å undervise dem.

– Jeg tror ikke Gud er begrenset til stillheten, men han er å finne der. Mange av de store tingene i Guds rike starter i stillhet, mener han.

Når kristne ikke hører Gud, tror han ikke begrensningen ligger hos Gud, men på vår side.

– Derfor må vi sette oss i en posisjon der vi innen hørevidde av Guds stillhet. Mange av mine forbilder, både tidligere og nålevende, har først født fram i stillheten det de senere har gjort. Paradoksalt nok kan vi bevege verden fra stillheten. Det er noe vi ikke har lett for å forstå i vår tid, mener Ørum som likevel mener at dette er en sannhet det er nokså lett å oppdage.

– Et barn blir til i stillhet, som et frø som vokser i stillhet, spire fram og sprenger seg ut. Slik er det også med bønnene for Oslo. Det er i stillhet denne byen kan beveges. Samtidig mener jeg at det er at det finnes en bønn som ikke er opptatt av å bevege, men bare av å være, uten å være opptatt av et mål. Det er fint at vi har folk som kan sette tall på ting og fortelle om effekten av strategier, men bønn kan også handle om andre ting, uten at vi er opptatt av resultater. Paradoksalt nok vil en slik bønn kunne medføre forandring på en måte som gjør at du vil kunne telle det etterpå. Det vil påvirke byen.

Jostein Ørum understreker at han ikke mener stillhet er det eneste viktige. Han verdsetter dem som ber høylydt, de høyst hørbare apologetene, evangelistene og meningsbærerne med flere. Men også de som lukker døra si og går avsides i sin lengsel etter Gud. Mange av dem har virket som magneter på andre, påpeker han.  

Oase i livet

Ørum vil ikke skrive amerikaniserte how to-bøker med syv steg til stillhet. Han kvier seg for å være altfor konkret, og forteller heller historier.

– Men den halvtimen om morgenen er min oase i livet.

– Og her har du vel kanskje Jesus som forbilde? Han gikk avsides hver morgen.

– Ja, Jesus er et naturlig forbilde. I stillheten finnes Gud, og det jeg kan si tydeligst om dette er at vi må verne oss mot strømmen av inntrykk og impulser – for at vi skal kunne være i stand til å lytte til Gud. KPK
 

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone