kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

– Uten rekruttering får ikke kirken gjort noe

Ruud, Ingunn Marie
Publisert 08.10.2019
Delegatene på Ungdommens Kirkemøte er opptatt av rekruttering til kirken og godt debattklima både i kirken og i samfunnet.

Flere av delegatene på Ungdommens Kirkemøte (UKM) i helgen trakk fram fokussaken rekruttering som det viktigste å ta med videre til Kirkemøtet.

– Rekruttering er veldig viktig! Uten at vi får rekruttert nye folk inn får ikke kirken gjennomført alle de andre sakene vi jobber med, sier Christian Heidissønn Klaussen fra Sør-Hålogaland bispedømme til Kristelig Pressekontor (KPK).

Han sitter sammen med tre andre delegater fra bispedømmet sitt i en pause under andregangsbehandlingen av en sak om Kirken i 2030. Også her nevnes rekruttering i et eget avsnitt.

– Uten rekruttering vil det ikke være noen kirke å snakke om i 2030, sier Vilde Sofie Langås.

Silje Håve Smørvik, som er leder for Kirkerådets Utvalg for ungdomsspørsmål (UFUNG) er enig i at rekruttering er en fanesak for UKM.

– Selv om vi har snakket mye om det allerede er rekruttering en av de sakene som det har vært diskutert i ungdomsdemokratiet gjennom hele året og det bør veie tungt når vi skal videre til Kirkemøtet, sier hun til KPK.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Ønsker mer innflytelse

Ungdommens Kirkemøte samlet i år over 40 delegater fra alle bispedømmer den 4. til 8. oktober på Hurdalssjøen Hotell i Borg bispedømme.

– Vi har behandlet flere saker enn noen gang, så UKM har vært travelt men veldig fint. Det har vært gode forhandlinger og meningsutveksling både i plenum og i komiteene, forteller Håve Smørvik.

– Uten rekruttering får ikke kirken gjort noeØNSKER STEMMERETT: Leder for Utvalg for ungdomsspørsmål (UFUNG), Silje Håve Smørvik, håper UKM kan få mer innflytelse og stemmerett for sine delegater på Kirkemøtet. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

UKM skal også gi et høringssvar til en sak fra kirkerådet om ungdomsdemokratiet i kirken.

Håve Smørvik ønsker å trekke fram muligheten for mer innflytelse og stemmerett på Kirkemøtet i denne saken.

– Vi har gode argumenter for at leder for UFUNG og kanskje også de andre tre valgte delegatene fra UKM burde ha stemmerett på Kirkemøtet. Ungdomsdemokratisaken vil være en naturlig sak for oss å flagge når vi kommer på Kirkemøtet i 2020.

Bedre debattklima

Særlig etter striden rundt likekjønnet vigsel har debattklimaet på Kirkemøtet blitt mer polarisert og i årets valg var både Åpen Folkekirke og Bønnelista aktivt til stede i flere bispedømmer. UFUNG-lederen forteller at stemningen er annerledes på UKM.

– Vi har et langt bedre debattklima her enn på Kirkemøtet. Det har vi fått fastslått mange ganger både av dem som er her fra Kirkemøtet og fra dem som reiser herfra til Kirkemøtet, sier Håve Smørvik.

Hun forteller at dette er et tema delegatene på UKM er opptatt av.

– Vi har fremmet at det skal bli fokussak til neste år. Hva skjer når vi begynner å omtale hverandre på dårlige måter? Dette skjer jo mer og mer generelt, at vi får en mer spisset debatt, spesielt på nett. Det ønsker vi å jobbe med.

– Uten rekruttering får ikke kirken gjort noeGODT DEBATTKLIMA: Forhandlingene på årets UKM gikk rolig for seg og delegatene er opptatt av å beholde et godt debattklima. FOTO: Ingunn Marie Ruud, KPK

– Avgjørende for kirkedemokratiet

Også Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum, som kom innom mandag for å gi en hilsen, skryter av debattklimaet på UKM.

– Nettopp derfor bidrar ungdomsdemokratiet til å bringe vanskelige saker lenger. UKM har tematisert debattklimaet flere ganger på en veldig konstruktiv måte, sier hun til KPK og trekker fram misjonssaken som en sak UKM brakk åpen på en imponerende måte og sørget for at kom i mål.

Gunleiksrud Raaum mener ungdomsdemokratiet er både faglig, innholdsmessig og prosessuelt er helt avgjørende for det kirkelige demokratiet.

– Vi har mange eksempler på at i vanskelige saker har ungdomsdemokratiet klart å skape nye retninger, nye ord og nye måter å håndtere sakene på som har gjort at sakene kommer videre.

Inspirerer til engasjement

Delegatene fra Sør-Hålogaland er ikke i tvil om at å være med på UKM inspirerer dem til å engasjere seg enda mer i kirken.

– Det er fint å se hvordan andre ungdomsråd jobber og få tips og dele erfaringer, sier Ingrid Olsen.

De mener alle sakene som tas opp på UKM er viktige å ta med videre til Kirkemøtet.

– Det er viktig at Kirkemøtet får høre synspunktene og meningene til ungdom, sier Vilma Hennie Jessen.

Handling framfor ord

Tema for årets UKM er «Det spirer frem», med fokus på miljø og bærekraft. Sammen med hotellet er det lagt vekt på å gjøre ulike grønne tiltak under UKM.

– Vi ønsket ikke nok en uttalelse om klima, men arrangerer heller et grønt arrangement. Det er et slags svar til Kirkemøtets uttalelse. Vi vil gå foran og gjøre i stedet for å bare snakke, forteller UFUNG-lederen.

– Kirken bør ta et kjempetydelig standpunkt i klimakrisen. Kirken er også den viktigste bringeren av håp inn i veldig mye klimaangst særlig blant unge. Det er det viktig at kirken vet selv og kan bringe fram. KPK

 

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone