kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

India strammer inn mot konvertering

Ruud, Ingunn Marie
Publisert 27.09.2019
– Vi er bekymret for utviklingen i India og for våre indiske samarbeidspartnere, sier internasjonal leder i Normisjon.

Myndighetene i India krever nå at alle ansatte i utenlandsk finansierte nonprofit-organisasjoner skal signere erklæringer som sier at de ikke vil delta i religiøs konvertering.

Indias innenriksdepartement kunngjorde i midten av september restriktive endringer i Foreigners Contribution Regulation Act (FCRA), en lov om bidragsregulering for utlendinger, ifølge Economic Times.

Indias innenriksdepartement kunngjorde at hvert medlem eller funksjonær i en ikke-statlig organisasjon (NGO) vil måtte inngi en erklæring attestert av en notarius som erklærer at de ikke har vært involvert i religiøs konvertering eller har vært tiltalt for sekterisk ordensforstyrrelse.

Tidligere regler krevde at bare øverste embedsmenn måtte gi en erklæring når de søkte offentlig tilskudd. Dette skriver nettstedet Christian Post.

LAST NED SAKEN I TEKSTFORMAT HER

Bekymret

Normisjon har over 150 års historie med misjonsarbeid i India og støtter fortsatt mange samarbeidspartnere der selv om de ikke har egne utsendinger i landet.

– Det blir stadig tøffere for ulike minoriteter i India og vi er bekymret for utviklingen. Vi er spent på hvordan de nye restriksjonene vil slå ut, da vi ikke har sett konsekvensene av dem enda, sier internasjonal leder i Normisjon, Dag-Håkon Eriksen, til Kristelig Pressekontor.

– Vi er klare på at vi og våre samarbeidspartnere ikke konverterer noen. Når mennesker kommer til kristen tro er det av egen beslutning, forklarer Eriksen og forteller at kirkene opererer med egne erklæringer for dem som søker dåp der de erklærer å ha kommet til tro ved egen overbevisning.

India strammer inn mot konverteringSAMFUNNSUTVIKLING: Normisjons samarbeidspartnere i India driver både grunnskoler, yrkesopplæringssenter og samfunnsutviklingsprosjekter, som konsentrerer seg rundt jordbruk og småskala arbeidsplasser. Mye av dette arbeidet kommer hele samfunnet til gode. FOTO: Normisjon

Trusler og angrep

Eriksen forteller at mange hindu-nasjonalister tolker lovene slik at evangelisering i seg selv er en deltakelse i religiøs konvertering.

– Våre samarbeidspartnere ønsker å opptre ryddig men mange blir utsatt for trusler og overgrep. Blant annet ble noen ungdommer fra en av våre samarbeidskirker fengslet i flere uker da de dro til en landsby for å besøke noen kristne.

Flere stater i India har anti-konverteringslover som ofte blir misbrukt av hinduistiske nasjonalistiske grupper som beskylder pastorer eller andre for ulovlig å konvertere mennesker ved hjelp av gaver eller makt. Noen steder er en slik forbrytelse straffbar med alt fra tre til syv års fengsel.

– Mange vil hevde at disse lovene er grunnlovsstridige siden India har en sekulær grunnlov. Vi vil fortsette å støtte og kjempe for minoriteters stilling i India, sier Eriksen.

Går mot egenfinansiering

– Vi har et langsiktig mål om at våre samarbeidskirker og -partnere i India skal stå på egne ben økonomisk og bistår dem med å nå det målet, sier Eriksen.

Han forteller at dette gjøres uavhengig av de nye restriksjonene for utenlandsk finansierte organisasjoner.

– Det er ikke naturlig at de skal motta penger fra Norge i all fremtid. Noen steder har programmer vi støtter bidratt til å doble egne lokale inntekter. Dette er ikke på grunn av myndighetene i India men fordi vi er opptatt av god forvaltning.

India strammer inn mot konverteringSAMARBEID: Internasjonal leder i Normisjon Dag-Håkon Eriksen sier de vil fortsette å kjempe for minoriteters stilling i India samtidig som de jobber for åa samarbeidspartnere skal klare å stå på egne ben økonomisk. FOTO: Normisjon

Rammer kristne

Interessegrupper i India mener de nye reglene er ment å ramme kristne organisasjoner. Kristne utgjør omtrent 4,8 prosent av den indiske befolkningen.

– Disse nye endringene ser ut til å være utelukkende med det formål å ramme organisasjoner som er styrt av minoriteter, sier Sajan K. George, president for Global Council of Indian Christians, til det katolske pressebyrået AsiaNews.

Han mener det er grupperinger fra ytre høyre som skaper sekteriske spenninger og som anklager organisasjoner for religiøse omvendelser uten bevis eller fabrikkerer det.

– Disse nye modifikasjonene vil føre til frykt for at frivillige organisasjoner vil bli skyteskive og at FCRA-registreringen deres blir kansellert og bankkontoene deres frosset. Dette vil inkludere enhver organisasjon som har en målsetting som i den bredeste forstand kan tolkes som sekterisk uenighet, eller får anklager om konvertering. KPK

Relaterte artiklerPowered by Cornerstone