kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Ny FN-dag for offer for trusbasert vald

Publisert 18.06.2019
Stefanusalliansen gleder seg over ny internasjonal minnedag for menneske som er utsette for valdelege angrep for si trus skuld.

I slutten av mai avgjorde FNs generalforsamling at 22. august skal vera den internasjonale minnedagen for dei som blir utsette for valdelege angrep på grunn av trua si. FNs generalforsamling ber alle medlemsland, FN og andre internasjonale organisasjonar, sivilsamfunnet og private aktørar om å markera den nye minnedagen.

– Dette er ei storhending, og vi er glad for at minnedagen kjem. Vi håper dette kan vera med på å kjempa mot alle former for hatkriminalitet og vald retta mot menneske på grunn av tru eller religion, seier Ed Brown, generalsekretær i Stefanusalliansen, i ei pressemelding.

Resolusjonen understrekar trusfridommen, ytringsfridommen, forsamlingsfridommen og organisasjonsfridommen og rolla til desse rettane i kampen mot intoleranse og diskriminering basert på tru eller livssyn. Han kjem etter dei siste års kraftige auke i valdelege angrep mot religiøse samfunn og minoritetar.

– Viss alle FNs medlemsland tar denne resolusjonen på alvor, vil minnedagen få stor tyding for sårbare grupper i mange land, seier Brown.

Resolusjonen beklagar sterkt «alle valdshandlingar mot personar på grunnlag av religionen deira eller tru, og dessutan handlingar retta mot heimane deira, bedrifter, eigedommar, skuler, kulturelle senter eller stader for tilbeding, og dessutan alle angrep på religiøse stader og mot heilagdomar, angrep som er i strid med folkeretten».

– Hat mot religiøse grupper kan føra til massedrap på uskuldige menneske, åtvara Polens utanriksminister Jacek Czaputowicz då han la fram resolusjonsteksten.

Den nye minnedagen vart samrøystes vedtatt og er den første FN-vedtatte dag for å setja internasjonalt søkelys på trusfridommen og minna offera for forfølging på grunn av tru eller livssyn. KPK

LAST NED NOTISA PÅ NYNORSK OG BOKMÅL HERPowered by Cornerstone