kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

K-Stud forblir nasjonalt

Ruud, Ingunn Marie
Publisert 20.05.2019
Det kristelige studieforbundet er fornøyd med at regjeringen har gått tilbake på forslaget om å regionalisere forvaltning av tilskuddsordningen til studieforbundene.

Da kommuneproposisjonen ble lagt fram for Stortinget forrige uke ble det klart at regjeringen går bort fra forslaget fra i fjor om at tilskuddsordningen til studieforbundene skulle forvaltes regionalt.

– Regionalisering ville ført til pulverisering av ordningen, økt byråkrati og mindre opplæring lokalt. Nå kan vi fortsette arbeidet med å gi faglig støtte og kvalitetssikring - på en effektiv måte som fører til mest mulig opplæring over hele landet, skriver K-stud på Facebook.

Også generalsekretær i Voksenopplæringsforbundet (VOFO), Gro Holstad, synes det er gledelig at regjeringen har snudd.

– Vi tolker dette som at regjeringen anerkjenner de argumentene vi har forfektet siden forslaget kom for et år siden. Dette har vi jobbet hardt for sammen med studieforbundene og gode alliansepartnere, sier hun på VOFOs hjemmesider.

En knapp uke tidligere, under K-studs årsmøte 9. mai, kom Hans Fredrik Grøvan (KrF) fra Utdanningskomiteen på Stortinget med kritikk av forslaget.

–Hagen-utvalgets forslag om å regionalisere studieforbundsordningen har helt klart uheldige sider. En eventuell regionalisering frykter vi vil fragmentere dagens ordning og vil kunne føre til mer byråkratisering og mindre faglig oppfølging, sa han blant annet.

K-stud hadde også styrevalg under årsmøtet. Det nye styret består av: Styreleder Harald Skarsaune fra Kirkelig undervisningsforbund, Merete Hallen fra Kristent Interkulturelt Arbeid, Doan Phuc Hau fra Det Norske Baptistsamfunn, Åse Mari Kessel fra Hekta – trosopplæring for ungdom, Espen Pedersen fra Ungdom i oppdrag, Ole Martin Thelin fra Den norske kirke og Espen Kvamen Amundsen fra Norges KFUK-KFUM. KPK

LAST NED NOTISEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HERPowered by Cornerstone