kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Normisjon ansetter assisterende generalsekretær

Publisert 11.04.2019
Normisjon oppretter en ny stilling som assisterende generalsekretær, og landsstyret har vedtatt å ansette Ole Martin Rudstaden i stillingen.

I tillegg til å være stedfortreder for generalsekretær vil assisterende generalsekretær blant annet ha hovedansvar for utvikling og omstilling i organisasjonen, være en del av lederteamet for Misjon i Norge, og være ansvarlig for intern og ekstern kommunikasjon.  

– Ole Martin Rudstaden kjenner organisasjonen vår godt, og har jobbet på flere plan i Normisjon gjennom mange år. Vi er glade for at han har sagt ja til å gå inn i denne stillingen, sier landsstyreleder Hallgeir Solberg i en pressemelding.

Ifølge Solberg er opprettelsen av en slik nestlederstilling et resultat av et ønske om tydelighet og kontinuitet i organisasjonen.

– Vi ser ikke for oss at dette vil medføre store endringer i ledelsesstrukturen slik den ligger i dag, men at dette vil tydeliggjøre ansvarslinjene. En viktig følge av dette er også at det nå vil være en fast stedfortreder for generalsekretær ved behov.

Rudstaden tiltrer etter planen stillingen som assisterende generalsekretær 1. mai.

– Jeg gleder meg veldig til å ta fatt på denne tjenesten. Jeg ser med glede på hvordan Acta og Normisjon utvikler seg og opplever en organisasjon som setter seg i stand til å drive misjon i dag og i framtiden. Det fantastiske mangfoldet i Acta og Normisjon er en stor styrke, en styrke vi i enda større grad vil klare å utnytte ved å stå tettere sammen og gjøre hverandre gode, sier Rudstaden, som i dag er medie- og markedssjef i Normisjon.

– Ole Martin kjenner organisasjonen godt, og han er en leder med stor gjennomføringskraft. Jeg gleder meg til han starter i den nye rollen sin, avslutter generalsekretær Anne Birgitta Langmoen Kvelland. KPK

LAST NED NOTISEN PÅ BOKMÅL OG NYNORSK HER

 Powered by Cornerstone