kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Mindre norsk støtte til Haydom

Publisert 06.10.2016
Haydom Lutheran Hospital i Tanzania får mindre støtte fra Norad og Utenriksdepartementet i tiden fremover.

LAST NED NOTISEN I TEKSTFORMAT HER

Norad og Utenriksdepartementet (UD) begynt å trappe ned støtten med to millioner kroner årlig til sykehuset som ble opprettet av NLM-misjonærer i 1955, skriver Utsyn.

Til nå er det Den evangelisk-lutherske kirken i Tanzania (ELCT) som har driftet sykehuset finansielt.

– Men det ble for krevende for kirken å drive sykehuset, sier Rune Mjølhus, mangeårig misjonær og tidligere stedlig representant for NLM i Øst-Afrika til Utsyn.

Fædrelandsvennen melder at nasjonale myndigheter snart får hovedansvar for finansieringen av sykehuset som ikke har en direkte tilknytning til NLM i dag.

All støtten fra den norske staten skal nå gå via Kirkens Nødhjelp. Disse endringene skjer selv om nye avtaler mellom Haydom og staten ikke er helt på plass.

– Sykehuset befinner seg nå i en sårbar overgangsfase som gjør at de er spesielt avhengige av støtte fra andre aktører. Vi fikk ikke så mye støtte som vi hadde håpet fra staten, sier Gunstein Instefjord som er styremedlem i Haydom Lutheran Hospital til Utsyn.

Sykehuset skal fortsatt eies av kirken ELTC. Instefjord sammenligner Haydom med Diakonhjemmet i Oslo, som også er et privateid sykehus, men som samtidig får støtte fra staten.

– Det er ingen tanker om at dette skal være noe annet enn et trosbasert sykehus, sier han.

I Tanzania står private og trosbaserte sykehus for omtrent 40 prosent av landets helsetilbud.

I Norge har også stiftelsen «Haydoms venner» bidratt med en betydelig økonomisk støtte til Haydom-sykehuset. KPK

 Powered by Cornerstone