kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Sjømannskirken i New Orleans legges ned

Publisert 21.06.2016
På grunn av få fastboende nordmenn i området stenger kirken etter 110 år.

– Det er smertefullt å legge ned en kirke. Men nå er tiden kommet for at dette kapittelet skal avsluttes. Det er ikke lenger et brukergrunnlag for at kirken fortsatt skal holdes åpen, sier utenlandssjef Jan Tommy Fosse.

Nedleggelsen ble vedtatt under Sjømannskirkens generalforsamling lørdag 18. juni.

Det er i dag bare et par hundre fastboende nordmenn i området, og det har vært et stadig synkende tall. Sjømannskirken har over tid jobbet sammen med stab, kirkestyre og frivillige i New Orleans med å se på alternative muligheter for fortsatt drift.

– Sjømannskirken må alltid stikke fingeren i jorden og vurdere hvor vi trengs mest. Det betyr at sjømannskirker blir opprettet og lagt ned ettersom behovene endrer seg. Slik har det alltid vært, sier utenlandssjefen. KPK

LAST NED NOTISEN I TEKSTFORMAT HER

NYNORSK

Sjømannskyrkja i New Orleans blir lagd ned

På grunn av få fastbuande nordmenn i området stengjer kyrkja etter 110 år.

Av: KPK

– Det er smertefullt å leggje ned ei kyrkje. Men no er tida komen for at dette kapittelet skal avsluttast. Det er ikkje lenger eit brukargrunnlag for at kyrkja framleis skal haldast open, seier utanlandssjef Jan Tommy Fosse.

Nedlegginga blei vedteken under Sjømannskyrkja si generalforsamling laurdag 18. juni.

Det er i dag berre eit par hundre fastbuande nordmenn i området, og det har vore eit stadig søkkande tal. Sjømannskyrkja har over tid jobba saman med stab, kyrkjestyre og frivillige i New Orleans med å sjå på alternative høve for framleis drift.

– Sjømannskyrkja må alltid stikke fingeren i jorda og vurdere kvar vi trengst mest. Det betyr at sjømannskyrkjer blir oppretta og lagt ned ettersom behova endrar seg. Slik har det alltid vore, seier utanlandssjefen. KPKPowered by Cornerstone