kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Medlemsrekord i KRIK

Publisert 14.04.2016
Kristelig Idrettskontakt (KRIK) vokser og fikk i 2015 ny rekord i antall betalende medlemmer.

– Det er veldig gledelig at KRIK satte ny medlemsrekord i 2015 og at KRIK igjen er i vekst, forteller Generalsekretær i KRIK Erling Ekroll på organisasjonens hjemmesider.

Med 14689 betalende KRIK-medlemmer i 2015 er dette historisk medlemsrekord for den kristelige idrettsorganisasjonen.

– Den store oppslutningen viser at det tilbudet KRIK gir er viktig og attraktivt for mange. Tallene stemmer med vårt inntrykk om at veldig mange deltar og engasjerer seg i KRIKs arbeid - både i lokallag, på leir og i interessegruppene våre, fortsetter Ekroll. 

Medlemsrekorden som ble slått i fjor var fra 2011 da KRIK feiret sitt 30-årsjubileum. KPK

LAST NED NOTISEN I TEKSTFORMAT HER

 

NYNORSK

Medlemsrekord i KRIK

Kristeleg Idrettskontakt (KRIK) veks og fekk i 2015 ny rekord i tal på betalande medlemer.

– Det er veldig gledeleg at KRIK sette ny medlemsrekord i 2015 og at KRIK igjen veks, fortel Generalsekretær i KRIK Erling Ekroll på heimesidene til organisasjonen.

 

Med 14689 betalande KRIK-medlemer i 2015 er det historisk medlemsrekord for den kristelege idrettsorganisasjonen.

 

– Den store oppslutninga viser at det tilbodet KRIK gir er viktig og attraktivt for mange. Tala stemmer med inntrykket vårt om at veldig mange deltek og engasjerer seg i KRIK sitt arbeid - både i lokallag, på leir og i interessegruppene våre, fortset Ekroll.

 

Medlemsrekorden som blei slått i fjor var frå 2011 då KRIK feira sitt 30-årsjubileum. KPK

 Powered by Cornerstone