kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Paven besøker Auschwitz

Publisert 15.03.2016
Pave Francis planlegger sitt første besøk til konsentrasjonsleiren når han drar til Polen for World Youth Day i juli, skriver Christian Today.

Pave Francis blir da den tredje paven som besøker Auschwitz-Birkenau konsentrasjonsleir der mer enn 1,5 millioner jøder ble myrdet eller rett og slett døde av sult under andre verdenskrig. 

Mer enn seks millioner jøder samlet ble drept. Mange katolikker, homofile og andre ble også slaktet.

Polske Johannes Paul II, som var pave fra 1978 til sin død i 2005, besøkte Auschwitz i 1979 og beskrev den som den moderne verdens "Golgata".

Tyskfødte pave Benedikt XVI, som abdiserte i 2013, besøkte Auschwitz i 2006 som «en sønn av det tyske folk». Etter å ha bedt, sa han:

– På et sted som dette, strekker ikke ord til. Til slutt kan det bare være en fryktelig stillhet, som er et dyptfølt rop til Gud. Hvorfor tiet du, Herre? Hvordan kunne du tåle alt dette? KPK

 

LAST NED NOTISEN I TEKSTFORMAT HER

 

NYNORSK

Paven gjestar Auschwitz

Pave Francis planlegg si fyrste gjesting til konsentrasjonsleiren når han dreg til Polen for World Youth Day i juli, skriv Christian Today.

Pave Francis blir då den tredje paven som gjestar Auschwitz-Birkenau konsentrasjonsleir der meir enn 1,5 millionar jødar blei myrda eller rett og slett døydde av svolt under andre verdskrig.

Meir enn seks millionar jødar samla blei drepne. Mange katolikkar, homofile og andre blei også slakta.

Polske Johannes Paul II, som var pave frå 1978 til døden sin i 2005, gjesta Auschwitz i 1979 og skildra den som den moderne verda si «Golgata».

Tyskfødde pave Benedikt XVI, som abdiserte i 2013, gjesta Auschwitz i 2006 som «ein son av det tyske folket». Etter å ha bedt, sa han:

- På ein stad som dette, strekkjer ikkje ord til. Til slutt kan det berre vere ei frykteleg stille, som er eit ekte rop til Gud. Kvifor var du taus, Herre? Korleis kunne du tole alt dette? KPK

 Powered by Cornerstone