kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Løp inn 700 000 til hospitalskip

Publisert 23.11.2015
Framnes kristne videregående skole sitt misjonsløp ga 723 509 kr til Mercy Ships.

Årets prosjekt går til Mercy Ships som driver hospitalskipet «Africa Mercy», et skip med moderne medisinsk utstyr og topp kvalifisert helsepersonell fra hele verden som tilbyr gratis helsehjelp til mennesker ute av stand til å finansiere det selv.

− Det gikk over all forventning, både når det gjelder engasjementet blant elevene, foreldrene og lærerne, og beløpet som ble samlet inn. Vi fikk definitivt inn mer enn forventet, sier Ingrid Birkeli, nestleder for misjonsprosjektet på misjonseide Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) i Norheimsund til sambåndet.no.

Totalt ble det i år samlet inn 956.000 kroner medregnet kollekt, kafé og basar til inntekt for prosjektet. KPK

LAST NED NOTISEN I TEKSTFORMAT HER

 

Sprang inn 700 000 til hospitalskip

Framnes kristne vidaregåande skule sitt misjonsløp gav 723 509 kr til Mercy Ships.

Av: KPK

Årets prosjekt går til Mercy Ships som driv hospitalskipet «Africa Mercy», eit skip med moderne medisinsk utstyr og topp kvalifisert helsepersonell frå heile verda som tilbyr gratis helsehjelp til menneske ute av stand til å finansiere det sjølv.

- Det gjekk over all forventing, både når det gjeld engasjementet blant elevane, foreldra og lærarane, og summen som blei samla inn. Vi fekk definitivt inn meir enn forventa, seier Ingrid Birkeli, nestleiar for misjonsprosjektet på misjonseigde Framnes kristne vidaregåande skule (KVGS) i Norheimsund til sambåndet.no.

Totalt blei det i år samla inn 956.000 kroner medrekna kollekt, kafé og basar til inntekt for prosjektet. KPKPowered by Cornerstone