kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Solid sum for misjonsløp

Publisert 16.11.2015
Over 100 deltakere samlet inn over 880 000 kroner under det årlige misjonsløpet til Lundeneset videregående skole.

– Jeg er veldig fornøyd. Medelevene mine har gjort en god innsats, både med å skaffe sponsorer og å springe selv, sier prosjektsjef blant russen på skolen, David Hovda.

Misjonsløpet er blitt en tradisjon for skolen, som ligger i Ølensvåg i Rogaland. Elevene skaffer selv sponsorer, som støtter dem med enten med en fast sum eller et rundebeløp for hver gang de forserer den 800 meter lange løypen, skriver Utsyn.

Penge som ble samlet inn går til ulike prosjekter Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driver i Kenya og Tanzania.

– Vi støtter et vannprosjekt øst i Kenya og voksenopplæring på kysten. Her skal voksne få opplæring i helse, matematikk, lesing og skriving. I tillegg skal noe av pengene gå til medie- og nettarbeid, en bibelskole i Tanzania og evangeliseringsarbeid, sier Hovda i en pressemelding. KPK

LAST NED NOTISEN I TEKSTFORMAT HER

NYNORSK

Solid sum for misjonsløp

Over 100 deltakarar samla inn over 880 000 kroner under det årlege misjonsløpet til Lundeneset vidaregåande skule.

Av: KPK

- Eg er veldig fornøgd. Medelevane mine har gjort ein god innsats, både med å skaffe sponsorar og å springe sjølv, seier prosjektsjef blant russen på skulen, David Hovda.

Misjonsløpet er blitt ein tradisjon for skulen, som ligg i Ølensvåg i Rogaland. Elevane skaffar sjølv sponsorar, som støttar dei  anten med ein fast sum eller ein rundesum for kvar gong dei forserer den 800 meteren lange løypa, skriv Utsyn.

Pengane som blei samla inn går til ulike prosjekt Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) driv i Kenya og Tanzania.

- Vi støttar eit vassprosjekt aust i Kenya og vaksenopplæring på kysten. Her skal vaksne få opplæring i helse, matematikk, lesing og skriving. I tillegg skal noko av pengane gå til medie- og nettarbeid, ein bibelskule i Tanzania og evangeliseringsarbeid, seier Hovda i ei pressemelding. KPK

 Powered by Cornerstone