kpk - til forsiden
               
Kristelig Pressekontor postboks 101 tlf 69 88 43 90 faks 69 88 43 94 e-post kpk@kpk.no
 
 
 

 

KPK leverer tekst og bilder til aviser og andre medier, som abonnerer på stoffet. Andre som besøker siden, kan lese nyhetsstoffet 24 timer etter at det er sendt ut til abonnentene.
Tekst på bokmål og nynorsk.

Nytt bibelmagasin for ungdom

Publisert 29.09.2015
Bibelleseringen relanserer bibelleseplanen «Siesta» og endrer samtidig navnet til «CONNECT».

Organisasjonen viser til en undersøkelse gjort av InFact i 2014 som viser at kunnskapen og engasjementet rundt Bibelen etter sigende har vært dalende blant kristne i Norge de siste årene.

Derfor satser de nå på å relansere bibelleseplanen sin for ungdom, opplyser de i en pressemelding.

– Målet med CONNECT er å inspirere ungdom til å lese Bibelen for alt den er verdt og å legge tilrette for personlige møter med Gud. Vi ønsker at de unge virkelig skal bli kjent med han og ta med seg et kristent verdensbilde som hjelper dem til å velge det beste i livet, sier redaktør Finn Olav Felipe Jøssang.   

I tillegg til en bibelleseplan med kommentarer vil bibelmagasinet CONNECT inneholde artikler om viktige bibelspørsmål, intervjuer med kristne ledere, i tillegg til digitalt ekstramateriale på nett som videoer, spørsmålsbank, og blogg.

Første utgave av CONNECT kommer i januar 2016, og magasinet vil ha fire utgivelser i året. Magasinet vil ha skribenter og bidragsytere fra det brede lag av kirkesamfunn og ungdomsorganisasjoner. KPK

LAST NED NOTISEN I TEKSTFORMAT HER

 

NYNORSK

Nytt bibelmagasin for ungdom

Bibelleseringen relanserer bibelleseplanen «Siesta» og endrar samtidig namnet til «CONNECT».

Av: KPK

Organisasjonen viser til ei undersøking gjort av InFact i 2014 som viser at kunnskapen og engasjementet rundt Bibelen har vore synkande blant kristne i Noreg dei siste åra.

Difor satsar dei no på å relansere bibelleseplanen sin for ungdom, opplyser dei i ei pressemelding.

– Målet med CONNECT er å inspirere ungdom til å lese Bibelen for alt den er verdt og å leggje til rette for personlege møte med Gud. Vi ønskjer at dei unge verkeleg skal bli kjend med han og ta med seg eit kristent verdsbilete som hjelper dei til å velje det beste i livet, seier redaktør Finn Olav Felipe Jøssang.  

I tillegg til ein bibelleseplan med kommentarar vil bibelmagasinet CONNECT innehalde artiklar om viktige bibelspørsmål og intervju med kristne leiarar, i tillegg til digitalt ekstramateriale på nett som videoar, spørsmålsbank og blogg.

Første utgåve av CONNECT kjem i januar 2016, og magasinet vil ha fire utgivingar i året. Magasinet vil ha skribentar og bidragsytarar frå det breie lag av kyrkjesamfunn og ungdomsorganisasjonar. KPKPowered by Cornerstone